Openbaar Groen en bermen

Natuurlijke bermen vormen prachtige visitekaartjes voor steden en dorpen die actief werk maken van duurzaamheid en biodiversiteit.

Diverse Wilde Weelde bedrijven kunnen je adviseren over de zaadmengsels waarmee bermen ingezaaid worden. Welke planten het aantrekkelijkst zijn voor insecten én mensen. Daarnaast bieden Wilde Weelde-bedrijven ondersteuning bij het juiste beheer van de bermen gedurende het jaar.

Vergeet ook vooral de educatieve kant van natuurlijke bermen niet. Bepaalde Wilde Weelde-bedrijven zijn gespecialiseerd in communicatie en vormgeving; zij kunnen helpen het doel en de waarde van natuurlijke bermen over te brengen aan passanten, scholen en andere betrokkenen.

Met de juiste communicatie vergroot je als gemeente het draagvlak onder de bevolking voor een natuurlijke benadering van bermen en ander openbaar groen.