Lid worden

Wilde Weelde is een landelijke vakvereniging van bedrijven die milieubewust werken aan een natuurrijke omgeving vanuit een ecologische visie. De leden delen vakkennis op het gebied van ecologie en de samenhang der dingen in de natuur. Hoveniers, ontwerpers, kwekers en anderen hebben zich verenigd om meer natuurrijk groen in onze leefomgeving te brengen. Als lid van de Wilde Weelde sta je er niet alleen voor, maar kun je kennis, inspiratie en ervaring delen met gelijkgestemden. Aangesloten bedrijven kunnen deelnemen aan studiedagen, workshops en excursies exclusief voor leden. We hebben een terrein in tuinenpark Appeltern dat we gezamenlijk beheren en waar we van elkaar leren. De jaarlijkse tweedaagse ledenvergadering (ALV) biedt ook veel ruimte voor contact en uitwisseling van kennis en kunde. Verder is er een besloten gedeelte van deze website met de mogelijkheid collega’s te raadplegen en producten aan te bieden. Als lid ontvang je elk seizoen het kwartaalblad Oase op de deurmat; tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen.

De circa 300 aangesloten bedrijven zijn voornamelijk kleinere bedrijven. Veel één- en twee menszaken, sommige bedrijven hebben 1 tot 5 medewerkers, een aantal zijn groter. De verdeling man/vrouw is ongeveer 50/50. Een deel van de leden is oorspronkelijk opgeleid in het groen, maar er zijn ook vele leden die een geheel andere carrière achter zich hebben en op latere leeftijd zijn omgeschoold en ‘in het groen gestapt’. Deze gemêleerde samenstelling maakt de vereniging erg interessant en leden zijn eerder collega’s dan concurrenten.

Om lid te kunnen worden moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • je hebt een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • je bent met het bedrijf werkzaam in het groen, je houdt je direct of indirect bezig met het maken van een natuurrijke omgeving
  • je kunt je vinden in de uitgangspunten van Wilde Weelde zoals beschreven op deze website en je hebt de intentie ze zoveel mogelijk toe te passen in je dagelijks werk
  • als lid van een actief netwerk ben je bereid je eigen kennis en kunde te delen met andere leden, en je staat ook open om van anderen te leren en je eigen vakkennis te vergroten
  • je hebt een coöperatieve houding en bent bereid je af en toe in te zetten voor de vereniging

Leden met een eigen bedrijf worden opgenomen in de bedrijvenlijst op de website, waar ze zich kunnen presenteren via een directe link naar de eigen website. Verder heeft elk bedrijf 1 stem in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering waarmee je meebeslist over de koers en de besteding van het budget van de vereniging.

De Statuten zijn in te zien door het downloaden van de PDF.

Contributie en betrokkenheid bij de vereniging

Het lidmaatschap van Wilde Weelde kost € 245,00 per jaar (2023) en loopt per kalenderjaar. Mocht het lidmaatschap halverwege het jaar ingaan, dan is de contributie naar rato.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Kandidaat leden worden vervolgens uitgenodigd voor één van onze kennismakingsbijeenkomsten in Appeltern, die we 2 à 3 keer per jaar organiseren. Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer informatie over de vereniging, en kunnen we over en weer kennis maken. We zullen dan ook het Wilde Weelde terrein op Appeltern bezoeken. Deze bijeenkomst is voor jou een manier om de vereniging beter te leren kennen, en voor de vereniging een manier om te zien of kandidaat leden bij de vereniging passen. Omdat we een kleine vereniging zijn waar persoonlijk contact en de menselijke maat hoog in het vaandel staan, werken we niet met afvinklijstjes maar hebben liever een persoonlijk gesprek met mensen die lid willen worden.

Wil je voordat je lid wordt eerst meer informatie? Neem dan contact op met iemand van het bestuur via secretaris@wildeweelde.nl of met een Wilde Weelde-lid bij jou in de buurt.

Afmelden kan jaarlijks vóór 1 december per email naar de secretaris, secretaris@wildeweelde.nl.

Wilde Weelde Wereld

In de Tuinen van Appeltern werken we sinds 2013 gezamenlijk aan een voorbeeldtuin, de Wilde Weelde Wereld.