Planten van hier

Onlangs verscheen het boek ‘Planten van hier’. Verschillende organisaties hebben meegewerkt aan dit praktijkboek over een duurzame leefomgeving met inheemse flora. Het initiatief komt van Arjan Vernhout en Marieke Ketelaar (Stichting NL Bloeit). Samen met Henny Ketelaar (oprichter Bronnen Bomen) schreven ze een vervolg op ‘Bomen en struiken van hier’. Bronnen Bomen is later overgegaan naar Staatsbosbeheer.

Mede-auteurs van het boek zijn Jasper Helmantel en Jojanneke Bijkerk, eigenaren van Cruydt-Hoeck en De Heliant. Cruydt-Hoeck is een kwekerij en leverancier van inheemse wilde plantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. De Heliant is een kwekerij van inheemse planten. Het bedrijf Cruydt-Hoeck is lid van Wilde Weelde sinds het begin in 1999. Ondertussen is Jasper voorzitter van de vakvereniging geworden en zet hij zich in om Wilde Weelde als organisatie zichtbaar te maken in Nederland. De Wilde Weelde-leden bezitten veel waardevolle kennis en dat moeten we uitdragen”, zegt Jasper.

Vanwege hun diverse activiteiten zijn Jasper en Jojanneke benaderd door Arjan Vernhout voor een bijdrage aan het boek ‘Planten van hier’. De Cruydt-Hoeck-catalogus is de basis hiervan. Met hun medewerking willen Jojanneke en Jasper verder bijdragen aan de biodiversiteit.
Cruydt-Hoeck helpt bij de aanleg en het onderhoud van bloemenweides. De website en catalogus staan boordevol adviezen, informatie en inspiratie.

Het Levend Archief

Jojanneke is bestuurslid van de stichting Het Levend Archief (www.hetlevendarchief.nl). Doel van het opzetten van een Nationale zadencollectie is het in stand houden en herstellen van natuurlijke vegetaties met goed inheems plantmateriaal.
Het Levend Archief is een samenwerking tussen onderzoekers, universiteiten, diverse stichtingen en kwekers. Zij onderzoeken, verzamelen, beheren en vermeerderen zaaigoed om een alternatief te bieden voor allochtoon zaaigoed. Op deze manier wordt genetisch basismateriaal veilig gesteld en terug gebracht naar onze eigen achtertuin, berm of natuurgebied.

Waarom is het belangrijk dat we een levend archief hebben? Jasper legt uit: Niet alleen het veilig stellen van lokaal genetisch plantmateriaal is belangrijk, maar we willen ook dat er meer zaad beschikbaar komt uit ons zeeklimaat. Als Cruydt-Hoeck zijn wij daar al jaren mee bezig en met het Levend Archief als aanjager is er inmiddels een mooie samenwerking ontstaan met onze Wilde Weelde-collega’s van De Bolderik en Biodivers”.

Veel wild bloemenzaad dat nu in de handel is, wordt in Oost Europa of verder weg verzameld en gekweekt. Deze zaden zijn gewend aan een landklimaat en van heel andere genetische samenstelling. In Nederland komen deze zaden terecht in een zeeklimaat. Ieder klimaat heeft zijn eigen insecten en deze insecten zijn gericht op beplanting die in hun klimaat goed groeien en waar ze zich duizenden jaren samen mee hebben ontwikkeld.”
Hij geeft een voorbeeld: een oude Zomereik (Quercus robur) herbergt 200-400 organismen in Nederland. Deze Zomereik wordt veel bezocht door diverse insecten en is één groot ecosysteem. De Amerikaanse Eik (Quercus rubra) herbergt veel minder organismen. Insecten in Nederland zijn niet dol op deze Amerikaanse eik. Maar bekijk je de aantallen insecten die de Quercus rubra in Noord-Amerika bezoeken dan blijkt deze eik daar juist wel veel insecten te trekken. Iedere plant heeft dus zijn eigen ecosysteem passend bij de plek waar hij staat.

Jojanneke en Jasper zetten zich in om inheemse beplanting te promoten en zo mee te helpen aan de toename van de biodiversiteit in de Nederlandse natuur. En onbekend maakt onbemind”, zegt Jasper. Een belangrijke reden waarom zij naast de Cruydt-Hoeck ook de inheemse plantenkwekerij De Heliant hebben overgenomen. Het biedt de mogelijkheid om inheemse planten bekendheid te geven bij het grote publiek.
Het boek ‘Planten van hier’ ondersteunt deze missie; het laat iedereen kennis maken met de mogelijkheden en noodzaak van inheemse beplanting. Het boek is inmiddels aan veel relaties geschonken. Ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, heeft er een ontvangen.

Geïnspireerd geraakt?
Cruydt-Hoeck organiseert jaarlijks een open dag op de eerste zaterdag in juni. Dit jaar kun je op zaterdag 1 juni van 10:00 tot 17:00 uur een kijkje nemen op de zadenkwekerij. Vrij entree! Het adres van Cruydt-Hoeck is Abbendijk 6, 8422 DL Nijeberkoop.

Lisette Gordijn, in samenwerking met Jasper Helmantel.