Tuinen bij zorginstellingen


Een groene omgeving ontspant en ondersteunt bij genezing. Ook tuinen bij zorginstellingen hebben deze heilzame werking, mits ze zijn afgestemd op de beleving en het gebruik van de tuin door de specifieke bewoners.
Voor iemand met Alzheimer is dat wezenlijk anders dan voor een verslaafde of een psychiatrische patiënt.

Een aantal Wilde Weelde-bedrijven heeft ruimschoots ervaring in het ontwerp en de aanleg van natuurlijke tuinen bij zorginstellingen en kan al in de planfase van een nieuwe zorginstelling adviseren over de inrichting van de ruimte rond de instelling. Ook hoe hiermee de sociale betrokkenheid van bewoners kan worden vergroot.

Zintuigentuin Willem Felsoord in Delft. Foto: Q Groenbeheer

Zintuigentuin Willem Felsoord in Delft. Foto: Q Groenbeheer

Dit kan onder andere door te kiezen voor thematische tuinen: een geurtuin, een tasttuin of een moestuin met verhoogde bedden.
Door looproutes goed af te stemmen op plaatsen waar dieren actief zijn: langs een kikkerpoel of langs nestkasten die door de bewoners zelf zijn gemaakt. In een moestuin en boomgaard kunnen bewoners ontspannen bezig zijn met het leven om hen heen: in de bodem, met planten, bloemen en dieren.