Klimaatbestendig

Wateroverlast

Wateroverlast


Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Enorme hoosbuien, droogte en tropische warmte wisselen elkaar af. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Tropische warmte tot hittestress. Een ontwikkeling die naar verwachting de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Een van de redenen waarom er zoveel water door het riool moet is vanwege de grote hoeveelheid verharding in de stad waarin het water niet weg kan zakken: Wegen, trottoirs, parkeerplaatsen en tegels in tuinen.
We hebben ook langere periodes met geen of weinig regen. De grond droogt uit en de grondwaterspiegel daalt. Met gevolgen voor planten en dieren.

Maatregelen

Door meer groen blijft je tuin koeler. Op hete zomerse dagen kan het verschil tussen een groene plek en grijze plek wel 5 – 8 graden zijn.
In je eigen tuin kun je bijdragen door tegels weg te halen en daarvoor in de plaats groen aan te leggen. Een gazon of een bloemenweide, borders met struiken en bloemen. Daardoor kan het regenwater makkelijker weglopen. Bomen verdampen water, wat koelte geeft.

Je kunt ook je regenpijp afkoppelen. Het regenwater wordt dan niet via het riool afgevoerd maar in de bodem opgenomen. Dat geldt ook voor het water dat van het dak komt. Er zijn diverse manieren voor waterberging in je tuin.

De vijver kan een mooie waterberging zijn. Leid het regenwater van het (tuin)huis naar je vijver. Het water wordt opgenomen in een moeraszone waarin planten en diertjes een plek krijgen. Als het regent, stroomt de poel langzaam vol. Na de regen zal het moeraswater langzaam in de bodem wegzakken.