2018 Jaar van de huiszwaluw

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland

2018: Jaar van de huiszwaluw

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben 2018 uitgeroepen tot het jaar van de huiszwaluw.
De huiszwaluw (Delichon urbica) is een beschermde inheemse diersoort.

Ten opzichte van eind jaren zestig van de vorige eeuw is het aantal dieren met zeker 75% afgenomen. De precieze oorzaak van de afname is niet duidelijk maar het zou te maken kunnen hebben met de afname van het aantal insecten. Sinds 2000 neemt het aantal huiszwaluwen gelukkig weer enigszins toe.

Herken de huiszwaluw

Een huiszwaluw heeft een korte gevorkte staart. De bovenzijde is glanzend donkerblauw/zwart met een opvallende witte rugvlek, ook wel stuit genoemd. Aan de onderkant is hij helemaal wit en hij heeft korte, wit gevederde pootjes. Hoog in de lucht draaien en buitelen ze. Dichterbij scheren ze vlak langs de huizen.


Wonen en eten

Huiszwaluwen zijn kolonievogels. Dat betekent dat ze leven en broeden in groepen. Het komvormige nest met een heel kleine invliegopening wordt gebouwd van klei en zand. Bij gebrek aan een rotswand in de stad maken ze hun nest tegen de gevel of net onder een witte dakrand, die gelegen is op het noorden of oosten.
Het mannetje draagt kleine balletjes modder aan waarmee het vrouwtje laagje voor laagje het nest metselt. De binnenzijde wordt afgewerkt met grasjes, pluisjes en veertjes.

In de periode van half mei tot begin augustus hebben ze 1-3 legsels met 4-5 eieren per keer. Na bijna 3 weken komen de kleintjes uit het ei en worden dan zo’n 3-4 weken gevoerd. Jongen uit het eerste nest helpen vaak mee met het grootbrengen van de volgende broedsels.

Muggen op het menu
Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten die in volle vlucht, op grote hoogte worden gevangen. Vooral op waterrijke plekken wordt naar voedsel gezocht.

Naar zuidelijk Afrika
Huiszwaluwen zijn trekvogels die grote afstanden afleggen. Tussen augustus en oktober vertrekken ze in grote groepen richting zuidelijk Afrika om te overwinteren. Tussen half april en juni komen ze terug naar de plek waar ze geboren zijn om te nestelen.

Hoe kunnen we de huiszwaluw helpen

1. Laat oude nesten zitten. Deze trekken weer andere huiszwaluwen aan
2. Maak geschikte dakranden wit. Wit weerkaatst het zonlicht, houdt de nesten koel en weert parasieten
3. Zorg bij nieuwbouw en renovatie voor een nestelplaats
4. Hang een kunstnest op aan de oost- of noordoostzijde van het huis, direct onder de dakgoot of het overstek
5. Zorg voor modder in de directe omgeving zodat het nest afgewerkt kan worden
6. Zorg voor een vrije aanvliegroute
7. Maak een insectenvriendelijke tuin zodat er voldoende voedsel te vinden is.


Informatie van Sovon.nl, Vogelbescherming.nl en Zwaluwen.info