Jaar van de Koekoek

2017: Jaar van de Koekoek

Wie kent het verhaal van de koekoek nou niet… Ma laat het broeden van de eieren én het grootbrengen van de jongen over aan andere vogels. Dat doet ze niet in één nest maar in zo’n 10 nesten per broedseizoen. Ik vraag me altijd af of ze daarna stiekem op een takje zit te loeren om te zien of dat grootbrengen van haar kinderen wel goed gaat. Het koekoeksei komt meestal als eerste uit waarna, en dat vind ik wel het ‘ergste’ van het hele broedverhaal, het koekoeksjong de andere eieren over de rand van het nest kiepert. En zich vervolgens door zijn vaak veel kleinere (onvrijwillige) adoptieouders laat voeren. Als ze sterk genoeg zijn vliegen de jongen op eigen kracht naar Afrika waarna ze rond april weer te horen zijn in ons land.

De koekoek schijnt een heel schuwe vogel te zijn. Ik heb er dan ook nog nooit eentje gezien. Wat ie roept dat weet volgens mij iedereen.
Ondanks zijn geniepig broedgedrag gaat het niet goed met de koekoek. Volgens informatie op de site van de Vogelbescherming neemt sinds 1985 het aantal broedvogels steeds meer af. De oorzaak hiervan is niet bekend en daarom hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon vogelonderzoek 2017 uitgeroepen tot ‘Het jaar van de Koekoek’. Door de extra aandacht hopen ze veel kennis te vergaren over de achteruitgang van deze bijzondere vogel om zodoende de koekoek in de toekomst beter te kunnen beschermen.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan deze betere toekomst. Meer informatie op welke manier jij je steentje bij kan dragen vind je op de website van de Vogelbescherming.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Moniek de Bakker
Tuin van de buren