Media NatuurPark

Tekst : Karen van Schothorst, tuinontwerper (Echinops Tuinontwerp & Advies)

Foto’s: Martin Stevens van Wolverlei

Het Media Park is de werkplek van maar liefst 8.000 mensen verdeeld over meer dan 125 mediabedrijven en organisaties. Op het eerste gezicht lijkt het terrein een bedrijfspark zoals vele andere. Echter, wanneer je het wandelpad neemt richting de bijenkasten van imker Ben Bus, waan je je zowaar in een natuurgebied. De aanwezigheid van deze door mediabedrijven gesponsorde bijenkasten heeft een discussie over de biodiversiteit van het terrein op gang gebracht.

Op verzoek van Ben Bus inventariseerde Wilde Weelde-lid Martin Stevens vorig jaar de al aanwezige natuurwaarden. Hij vond in de bermen en grasvelden een voor de omgeving vrij oorspronkelijke begroeiing met soorten zoals biggenkruid, robertskruid, gewone brunel en dagkoekoeksbloem. Langs de vijver zag hij moerasspirea en brede wespenorchis. Vanwege het strikte maairegime kwamen deze soorten echter zelden tot bloei. Zijn onderzoek gaf voldoende aanknopingspunten om met een ander beheer de biodiversiteit op het terrein te vergroten. Stichting Media NatuurPark werd opgericht en mij werd gevraagd een ecologisch groenplan te schrijven. Op 14 september vond de feestelijke heropening plaats en kreeg de Stichting Media NatuurPark uit handen van hoogleraar ecologie, Louise Vet, een grote bijdrage namens Deltaplan Biodiversiteitsherstel uitgereikt.

Als ontwerper was ik vooral geïnteresseerd in de oorspronkelijke aanleg van het terrein. Het plan voor een gezamenlijk omroepkwartier, waarvan in 1961 de eerste paal in de grond werd geslagen, is ontstaan vanwege ruimtegebrek bij de verschillende omroepverenigingen. Architect Jan van der Zee vroeg landschapsarchitect Jan Boon om een totaalvisie voor de landschapsinrichting. Jan Boon heeft met zijn ontwerp voor de landschapsinrichting cultuur en natuur herkenbaar gemaakt en tegenover elkaar gezet. De betonnen gebouwen van het tegenwoordige Media Park zijn door Boon met een scherpe snede in een natuurlijk landschap geplaatst waar slingerende paden je door verschillende inheemse vegetatietypen leiden. Met het juiste ecologische beheer voor die vegetatie-eenheden zou het aangebrachte sortiment van nature aangevuld worden.

Na de jaren tachtig privatiseerde de televisiesector. Nieuwe mediabedrijven in nieuwe gebouwen kregen een plek op het terrein waardoor er grote stukken uit het ontwerp van Boon zijn geslagen. Sindsdien wordt er slechts minimaal beheer uitgevoerd. Naast het feit dat de ruimtelijke kwaliteit van het groen is verslechterd, is er veel biodiversiteit verloren gegaan.

Dankzij de bijdragen van diverse sponsoren en de onderschrijving door vele organisaties van het belang van de beheerdoelen uit het ecologisch groenplan, heeft Stichting Media NatuurPark de komende jaren voldoende slagkracht om cultuurhistorische patronen en elementen uit het ontwerp van Jan Boon te herstellen. Samen met de groenbeheerders is inmiddels ecologisch groenbeheer opgestart dat is gericht op bevordering en behoud van de biodiversiteit. Daarbij dient het park toegankelijk en aantrekkelijk te zijn voor inwoners van Hilversum, werknemers, kinderen en bezoekers. Op diverse plekken is al een extensief maaibeheer ingezet en tijdens de landelijke Natuurwerkdagen op 4 en 5 november aanstaande wordt met vrijwilligers een deel van de klimop verwijderd. Op open plekken worden stinzenbollen gepoot. Als eerbetoon aan het ontwerp van Jan Boon heeft de stichting samen met terreinbeheerder Media Park Enterprise het opgeknapte wandelpad vernoemd tot het Jan Boon Wandelpad. Ondanks zijn hoge leeftijd volgt Jan met instemming en plezier de activiteiten van Stichting Media NatuurPark op de voet.

Karen van Schothorst, tuinontwerper (Echinops Tuinontwerp & Advies) en als adviseur betrokken bij Stichting Media NatuurPark.

Voor meer informatie:

Meer leefbaarheid en biodiversiteit?
Samen voor meer biodiversiteit

Plaats een reactie