Boekrecensie maart

Permacultuur, van appelboom tot zeekool

Geschreven door Linder van den Heerink en Geert Tijskens.

In het kort
Hoe kun je voedsel verbouwen, rekening houdend met de natuur en de natuurlijke kringloop? Zonder de bodem uit te putten en zonder het gebruik van kunstmeststoffen en/of pesticiden?
De herkomst en inhoud van de permacultuur wordt besproken waarna het boek je stapsgewijs, hoofdstuk voor hoofdstuk mee op pad neemt. De ethische principes waarop permacultuur gestoeld is vormen de basis. Van daaruit word je dieper de materie ingeleid.

Het hoofdstuk over ecologie in natuur en tuin gaat over successie en bodem. Hoe vindt successie in de natuur plaats? Hoe vertaal je dat naar groenvormen en wat is de relatie tussen successie en permacultuur?
Wat zijn de eigenschappen van de bodem? Hoe bepaal je die en wat is de relatie tussen de bodem en de groenvormen die je daarop aantreft? Dit alles komt in deel 2 van het hoofdstuk aan de orde. Vervolgens wordt de relatie gelegd tussen moestuin, siertuin en permacultuurtuin en de besproken successiestadia.

Dan gaan we daadwerkelijk ontwerpen. Hoofdstuk 4 leid je via de principes en een zeer gestructureerd en methodisch ontwerpproces, rechtstreeks naar een viertal voorbeeldtuinen.
In hoofdstuk 5 wordt het echt concreet, want dan gaat het over aanleg en beheer van de verschillende groenvormen. Over volle zon, moestuin en doorlevende groenten, over halfschaduw, bosrand en voedselbos. Over schaduw en bos en misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, maar wel een fenomeen waarmee we steeds meer worden geconfronteerd, de mediterrane tuin.

Het inhoudelijke deel van het boek wordt afgesloten met een uitgebreide plantenlijst geënt op de verschillende lagen waaruit een permacultuurtuin is opgebouwd.
De portretten van de auteurs over hun eigen vormgegeven permacultuur-tuin houden het boek praktisch en illustreren hoe verschillend permacultuur in de praktijk gebracht kan worden.

De kracht van het boek
Knap hoe dit boek zowel context als vorm geeft aan het begrip permacultuur. Het maakt je bewust dat wij onze landbouwgronden door onze manier van voedsel verbouwen, uitputten.
Tegelijkertijd geeft het alternatieven hoe het ook anders kan. Hoe we deze methode in de kleinschalige omgeving van onze eigen tuin kunnen toepassen.
De doelgroep is duidelijk de ecologisch geïnteresseerde tuinier in Vlaanderen en Nederland. Het heeft niveau en geeft overzicht en inzicht. Mede door de persoonlijke verhalen van de (co)auteurs wordt het nooit saai. Een aanrader voor de geïnteresseerde lezer/tuinier.

Boekrecensie door Ron van de Straat (Tuynplan)