In stappen van betonplaat naar groene speeloase

Tekst: Ron van de Straat van Tuynplan

Toen ik afgelopen voorjaar bij dit schoolplein betrokken raakte afgelopen waren er al de nodige stappen naar vergroening en meer speelplezier voor de kinderen gezet. In de haast om de subsidietermijn te halen was echter onvoldoende aandacht geschonken aan een grondige analyse van het plein.

In de praktijk bleek de groene speelheuvel een daverend succes. Helaas was binnen de kortste keren de heuvel letterlijk kapot gespeeld omdat het de énige vergroende speelplek was. In een hoek van het plein was weliswaar een gemengde border gerealiseerd, maar daar konden de kinderen niets mee. Er ligt een trapveldje naast en een houten hek moet voorkomen dat kinderen in de border verder voetballen. Feitelijk is hier speelruimte ingepikt van de kinderen. Dat werkt dus niet.

Bij de kleuters is een veel te kleine ronde zandbak met een te klein schaduwdoek gerealiseerd; geen prettige ruimte om te spelen. Verder ontbeert het plein samenhang,  richting en een aantal beschutte zitplekken.

Daar mocht ik mee aan de slag waarbij ik de volgende 4 uitgangspunten heb geformuleerd:

  • Zo veel mogelijk hergebruik van middelen en materialen
  • Aanleg, gebruik en onderhoud samen met ouders, leerkrachten en leerlingen
  • Aanpassingen moeten de speelwaarde verhogen, de onderwijsmogelijkheden verruimen en het besef van en respect voor de natuur waar wij deel van uitmaken, vergroten.
  • Het plein moet in zijn geheel benut kunnen worden

De aanpassingen die ik in het ontwerp heb voorgesteld zijn inmiddels door directie, leerkrachten en ouders omarmd en gaan hopelijk vanaf dit najaar gerealiseerd worden.
Wat er dan aangepast is?

Bij de kleuters is de zandbak uitgebreid door simpelweg een 40tal tegels te wippen. Met die tegels worden een speeltafel en 2 zitbanken gemaakt. De zandbak wordt afgeschermd met een halfronde wilgen vlechthaag. Hierdoor ontstaat er als vanzelf een beschutte speelplek die ook nog eens extra schaduw geeft. Het hek geeft richting aan het plein. Kinderen zullen er als vanzelf omheen gaan fietsen.

De border aan de andere kant van het plein wordt opengegooid. Het huidige houten hekwerk wordt deels vervangen door een eveneens halfronde vlechthaag die het midden van de border afschermt. De zijkanten komen vrij en doen dienst als toegang tot de border. Er wordt een pad van natuurlijk materiaal dwars door de border aangelegd. De entrees bestaan uit doorgangen van wilgentenen. In de border zelf worden een bijenhotel en wat bessenstruiken gezet. Een stukje ‘bloemenweide’ en een klein moestuintje maken het plaatje compleet. Door deze ingrepen ontstaat een avontuurlijke, toegankelijke en onderwijs-ondersteunende omgeving.

Al deze aanpassingen gaan ook de druk die er nu op de speelheuvel ligt verminderen. Komt die ook beter tot zijn recht!

Met groene speelgroet
Ron van de Straat (Tuynplan)

Plaats een reactie