Tolkamer

Stroomdalflora bij Tolkamer. Foto: Ruurd van Donkelaar Groenadvies

Stroomdalflora bij Tolkamer. Foto: Ruurd van Donkelaar Groenadvies

Stroomdalflora

Op 24 mei waren we met de deelnemers van de Veldcursus te gast op de dijk in Tolkamer. Daar komen was al een avontuur op zich. We waren niet de enigen die verdwaalden en dat is daar tussen dijkjes en rivieren helemaal geen straf.
Nog mooier werd het toen we op onze bestemming aankwamen: een dijk aan een haven van vrachtschepen, bezaaid met een kleurenpracht van bloeiende planten. Nee, geen speciaal ingezaaid mengsel. Gewoon door de natuur daarheen gewaaid. Tussen al dat moois fladderden de Koninginnepages, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.

Stroomdalflora groeit op kalkrijke grond. Die is daar aanwezig door jarenlange kalkafzetting van de rivier. Die rivier brengt ook allerlei zaad mee, veel éénjarigen, waardoor het beeld jaarlijks verandert. Maar ook meerjarige soorten breiden zich uit op de oevers. Zo liet Machteld Klees zien dat de Wouw steeds verder optrok langs de rivier. Het gebied wordt grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer en wordt één keer per jaar gemaaid.

Foto: Ruurd van Donkelaar Groenadvies

Foto: Ruurd van Donkelaar Groenadvies

Determineren

Op de dijk sloegen we aan het determineren. In groepjes werden bekende en onbekendere planten letterlijk onder de loep genomen om zo de determinatietermen onder de knie te krijgen. ’s Middags inventariseerden we in groepen de planten in bepaalde stukken van de oever om vervolgens zelf een mengsel samen te stellen. Ook kwamen de verschillende beheervormen ter sprake. Zo maai je een rijker gebied vaker en eerder dan een bloemenweide op schrale grond. Ik leerde die middag dat je ook kunt maaien, voordat een plant zaad zet. Dan steekt hij niet alle energie in het zaad, maar gebruikt hij die om de plant te versterken. Dat ga ik eens met de margrieten proberen: knippen en op de vaas!

Foto: Ruurd van Donkelaar Groenadvies

Foto: Ruurd van Donkelaar Groenadvies

Jojanneke Bijkerk vertelde vervolgens wat er voor keuzes gemaakt worden bij het samenstellen van een bloemenmengsel. Niet alleen de grondsoort is van belang, maar ook bijvoorbeeld de verschillen in kiemsnelheid en het aanbod voor verschillende insecten. Eén en twee-jarigen zijn er voor de start en om het eerste jaar een kleurrijk beeld te geven. Maar belangrijker is bij de samenstelling al te bedenken hoe het er over 10 jaar bij zal staan.

Lilian Verhaak (De Tuinmaker)