Bodem is de basis

Wie zich in het bodemleven verdiept raakt onder de indruk van de complexiteit en het belang van dit ecosysteem. In de bodem wordt afval omgezet in voedingsstoffen voor nieuw leven. De juiste bacteriën en schimmels in de bodem maken planten weerbaar tegen allerlei plagen. Daarvoor is een goed bodemvoedselweb noodzakelijk: het geheel van bodemdiertjes en micro-organismen dat in een gezonde bodem de stabiele basis vormt.

Gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen vernietigt dit systeem. Gelukkig zijn er methoden om het bodemvoedselweb gezond te maken. Je kunt goede, levende compost aanbrengen of actieve micro-organismen toevoegen in de vorm van korrels of thee. En vooral de natuurlijke bodemprocessen niet verstoren, plantenresten en blad rustig laten verteren, de bodem bedekt houden.

Voor professionele ondersteuning bij bodemverbetering kun je terecht bij Wilde Weelde-bedrijven.

Bodemleven en structuurverbetering

In een gezonde bodem is een breed scala aan bodemleven aanwezig. Ieder organisme heeft zijn eigen ‘taak’ in de bodem en samen zorgen ze voor de bodemstructuur.

In boeken en tijdschriften lees je vaak over de pH, de zuurgraad van de bodem. Deze zuurgraad wordt geregeld door het kalkgehalte in de bodem.

In het algemeen kunnen we stellen dat structuurverbetering van de bodem in de meeste gevallen noodzakelijk is om een gezonde plantengroei te krijgen. Dit is per bodemtype verschillend.

De plantengroei stagneert als de bodemstructuur slecht is. Om dit op te lossen kunnen we de grond bewerken, compost uitstrooien en wormen toevoegen.

Verschralen of bemesten

Het begrip verschralen wordt vaak genoemd als natuurlijk beheer van een gebied ter sprake komt of als we een bloemenweide willen ontwikkelen.

Planten moeten op het juiste tijdstip over voldoende voedingsstoffen kunnen beschikken. Wanneer voedingsstoffen onvoldoende beschikbaar zijn, kunnen door een bemesting de tekorten aangevuld worden.