Wild Water!

Spelen met regenwater

Soms heb je teveel en soms juist te weinig water in de tuin. De opvang in de traditionele regenton is een begin, maar deze kan niet altijd de weerextremen aan. Daarom lees je hieronder een aantal creatieve ideeën om regenwater op te vangen, te infiltreren en te bewaren.
Wil je weten hoeveel water er eigenlijk via je dak in je tuin komt, kijk dan op de website van Lenntech waterbehandeling.
Allereerst koppel je de regenpijp van het riool af of plaats een regenonderbreker. Dit voorkomt overbelasting van het rioolstelsel bij extreme buien.

Maar waar laat je al dat water dan?

  • Rem het water af door een vegetatiedak
  • Vang het op in een waterreservoir (regenton, regenzuil, IBC-container of een waterbak
  • Breng het met behulp van een goot naar een vijver met een moeraszone
  • Breng het met een goot naar een infiltratiezone
  • Breng het naar een ondergrondse waterbuffer

Kortom: speel met het regenwater!

Een regenton vangt zo’n 200 liter water op, een regenzuil 300 tot 400 liter en een IBC-container 1000 liter. De regenton en regenzuil zijn relatief makkelijk te installeren, een IBC-container vraag wat meer handigheid. Er zijn aansluitingen verkrijgbaar om de tuinslang aan te sluiten, zelfs met een slang met druppelaars. Zorg altijd voor een overstort.

Een goot naar een vijver met moeraszone vangt het regenwater op. Overtollig water wordt opgenomen in een moeraszone waarin planten en diertjes een plek kunnen vinden. Als het regent, stroomt de poel langzaam vol. Na de regen zal het moeraswater langzaam in de bodem wegzakken.

Een grindkoffer kan dienen als een infiltratiezone. Dit is een ruimte in de grond gevuld met grind, waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem opgenomen te worden. Om te voorkomen dat er grond tussen het grind spoelt wordt er filterdoek rondom het grindpakket aangebracht. Een grindkoffer werkt niet zo goed op klei of veengrond. Voordeel van deze manier is dat de waterafvoer minder tuinoppervlak vergt dan bij oppervlakte-infiltratie.

Een andere infiltratiezone vormt een gedeeltelijk verlaagd gazon. Dat kan een speels onderdeel van de tuin zijn. In de winter zou het zelfs een schaatsbaan kunnen zijn.

Via een goot kan het water ook naar een ondergrondse waterbuffer stromen. Zo’n voorziening bestaat uit waterdoorlatende kunststof buizen (of kratten), omwikkeld met waterdoorlatend filterdoek. De buis of het krat is berging en infiltratievoorziening tegelijk. Deze voorziening is een technische installatie die door een specialist uitgerekend en aangelegd moet worden.

Kortom: er zijn heel veel mogelijkheden om op een creatieve manier met het water in je tuin om te gaan.

Angelique Zeelen (Knoest)