Bodemverbetering bij nieuwbouw-tuin

Sinds de crisis achter de rug is wordt er weer veel gebouwd in ons land. Dat betekent veel nieuwe tuinen erbij. En daarmee de vraag: wat moeten we met de grond doen? We hebben het eens allemaal op een rijtje gezet.

De eigenschappen van een bodem worden bepaald door de grondsoort, de vochtconditie, de zuurgraad, de voedselrijkdom, het bodemleven en het humusgehalte. Elk van deze factoren kunnen invloed hebben op de groei van de planten en bomen. Het moge duidelijk zijn dat een goede bodemstructuur het voornaamste is voor een goede, gezonde groei van beplanting en gras.

Problemen en gevolgen

In een nieuwbouw-tuin maar ook in een bestaande tuin, kunnen er problemen ontstaan door het voortdurend aanrijden van de bodem door zware machines, gronduitwisseling, langdurige bodemuitputting, gebruik van chemische middelen en een slechte basis grondstructuur.
Maar ook door onvoldoende organische stof, onvoldoende bodemleven en onvoldoende voeding. Een optimale grondsamenstelling is 25% zuurstof, 25% vocht, 5% organische stof en 45% basis materiaal (de grondsoort zelf).

De gevolgen van een slechte bodemstructuur zijn veel inboet (vervangen van weggevallen planten), slechte groei, ziekten en plagen. En het gewenste, verwachte beeld na een aantal jaren blijkt niet uit te komen.

Om dit te voorkomen kijken we eerst naar de samenstelling van de grond(structuur), het aanwezig bodemleven incl. regenwormen, de hoeveelheid organische stof en de voedingshuishouding.
Daarbij speelt het aan te planten gewas een belangrijke rol. Kies de beplanting naar aanleiding van de grondsoort waarin ze komen te staan. De juiste plant op de juiste plek.

Aanplanten

Bij het aanplanten van bomen en heesters maak je een plantgat dat 2 tot 2,5 maal zo diep en breed is als de wortelkluit. Het plantgat vul je met een mengsel van de uitgegraven aarde, aangevuld met organische voeding, beetje compost en wanneer nodig een bodemverbeteraar.

Let op: als er een harde laag in de bodem aanwezig is, moet deze losgewerkt worden. Maak voor jezelf altijd een bodemprofiel. Dat geeft je inzicht over de opbouw van de grond. Maak zo’n profiel bijvoorbeeld met een grondboor.

Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Wat te doen..

Wanneer er sprake is van een zeer slechte bodemgesteldheid kan bij de aanplant het beste de bestaande grond worden vervangen door een goede kwaliteit grond. Deze altijd mengen met de bestaande grond, nooit laag op laag stapelen. Daaraan voeg je dan direct voeding en compost toe en enten bodemleven. Maak in deze situatie het plantgat veel ruimer, minimaal 4 x de grootte van de kluit.

Als basis kunnen we stellen:

  • Bij een zandgrond is het verstandig om met Bentoniet het vochtvasthoudend vermogen te vergroten. Doe dit in combinatie met compost (organische stof) en ent daarbij micro organismen
  • Bij een kleigrond voegen we basaltgruis toe. Dit zorgt voor een meer ‘losse’ structuur van de bodem. Ook hier in combinatie met compost en micro organismen
  • Bij een zavelgrond is het lastiger. Belangrijk is om te weten hoe groot het gehalte aan organische stof aanwezig is. En wat de pH en de afslipbaarheid in combinatie met het lutum gehalte zijn. Voeg zeoliet, compost en micro organismen toe. Dit zorgt voor een meer ‘losse’ structuur van de bodem
  • Bij een veengrond voegen we ook compost toe in combinatie met zeoliet en organische voeding. Afhankelijk van de plantensoorten die er groeien voegen we kalk toe.

Succes..
Ruud Snijders (Innogreen)