Zuurgraad van de bodem

Wat is pH

De pH is een chemische benaming voor de zuurgraad van een oplossing. De pH-waarde is een maat voor de hoeveelheid zuurdeeltjes die in een oplossing voorkomt. De zuurdeeltjes noemen we H+. De afkorting van pH=product van de H-ionen.
De pH kan variëren tussen 1 en 14. pH 7 noemen we neutraal, pH < 7 noemen we zuur en pH >7 noemen we basisch. De pH-waarde neemt af naarmate er meer zuur in de oplossing zit.

Is de pH laag dan komen er meer sporenelementen, zware metalen en fosfaat e.d. in het bodemvocht voor.
Bij een hoge pH, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan juist gebrek aan mangaan, ijzer, borium, zink en koper optreden.
Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen.

Voor professionele ondersteuning bij bodemverbetering kun je terecht bij een aantal Wilde Weelde-bedrijven.

Tekst: Ruud Snijders van Innogreen

Lees ook:
Het bodemleven
Wormen
Structuurverbetering bodem
Verschralen van de bodem