Therapietuin voor jongeren

Maarts Viooltje maakt tuinen voor jongeren

Het samenwerkingsverband Maarts Viooltje zet zich in voor de ontwikkeling van tuinen of buitenruimtes voor speciale doelgroepen. Hierbij gaan ze uit van de kracht van groene omgevingen om mensen te ondersteunen in hun helingsproces of bij het omgaan met hun beperkingen. Afhankelijk van de doelgroep wordt gekeken naar de specifieke invulling en het ontwerp van de buitenruimte.

Deze tuin is een voorbeeldtuin voor jongeren die begeleid wonen. De container verbeeldt een instelling met kamers voor jongeren, met daar omheen gelegen de tuin. In het ontwerp leggen we de nadruk op genieten, samen zijn en zelf iets ondernemen in de tuin. Het project is een interactief proces over ontwerpen voor jongeren.

In deze tuin nemen we jongeren mee in een soort ‘guerillagardening’ voor hun eigen instellingstuin. We laten ze experimenteren met combinaties van zaden en planten en horen graag wat zij belangrijk vinden in de leefsfeer rondom hun tijdelijke woonplek.
Bepaalde ontwerpen die samen met de jongeren gemaakt kunnen worden krijgen betekenis voor hen. We proberen in de tuin elementen te laten zien die hiertoe bijdragen. Zoals een zitelement, loungehoek of watertub.

Ontwikkeld en aangelegd door het samenwerkingsverband ‘Maarts Viooltje’

Bandenheuvel. Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Bandenheuvel. Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Inrichten tuin voor jongeren

Het is belangrijk om te laten zien wat er mogelijk is. Welke variatie er is toegepast en op welke manier de jongeren enthousiast gemaakt kunnen worden om wildtuinieren toe te passen in hun eigen instellingstuin.

Bij het inrichten van een tuin voor jongeren moeten we met veel aspecten rekening houden die voor hen van belang zijn:

 • controle hebben
 • contact met anderen/sociale steun in relatie tot het gezondheidsaspect
 • lichamelijke activiteit stimuleren
 • prikkelen van zintuigen
 • natuurlijke/positieve afleiding (vogels, insecten, planten)
 • ontspannen sfeer (geur en kleur spelen een belangrijke rol)
 • de tuin of natuur als sociale terugtrekplek zonder grenzen.
Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Foto: Vis à Vis Ontwerpers

Belangrijke elementen

 • toegankelijkheid
 • bruikbaarheid om verschillende programma’s uit te voeren: een labyrint kan helpen te focussen
 • diverse zg. tuinkamers die passen bij verschillende stressniveaus
 • beplanting (zonder gif)
 • verrassingselementen (aantrekken vogels, insecten)
 • afwisselende hoogtes en afwisseling in beplanting
 • veel actiemogelijkheden
 • terugtrek plekken, die niet geheel zijn afgesloten.

Alle elementen dragen bij tot een actief-, sociaal- of rustgevend verblijf in een tuin of natuurlijke omgeving. De tuin biedt de mogelijkheid om als groep aan het werk te gaan of samen te ontspannen.

Yvon Schuler
Bertus Kamphuis
Eric Bretveld