Regenwormen

Regenwormen trekken bladeren omlaag, Duitse schoolplaat 1930

Regenwormen trekken bladeren omlaag, Duitse schoolplaat 1930

Wormen en andere grotere organismen breken dood organisch materiaal in kleine stukjes en zorgen voor een betere zuurstoftoevoer en waterafvoer in de bodem. Regenwormen kunnen wel drie meter diep graven. De plantenwortels groeien in de holtes die door de wormen zijn ontstaan en kunnen zo een prachtig wortelgestel ontwikkelen.

Wist je dat een wormenpopulatie zich maximaal 10 meter per jaar uitbreidt? Dus als ze er nu niet zijn, kan het wel even duren voor er een gezonde populatie ontstaat.

Regenwormen worden gekweekt bij speciale wormenkwekerijen. Omdat we in Nederland te maken hebben met verschillende grondsoorten is er een speciale mix van verschillende regenwormen samengesteld die voor elk grondtype geschikt is.
Zo’n mix bestaat uit o.a. regenwormen die verticaal de grond in gaan, soms wel tot 3 meter en regenwormen die zich horizontaal verplaatsen en vooral de bovenste bodemlaag luchtiger maken. Je hebt ongeveer 2,5 kg regenwormen voor 100 m2 nodig. Maar je behandelt natuurlijk alleen de noodzakelijke plekken. Een regenworm populatie breidt zich per jaar ongeveer 10m2 uit.

Inzet regenwormen

  • Bij nieuwbouwwoningen: De grond in de nieuwe tuin is vaak zeer slecht van structuur doordat er tijdens de bouw met zware machines is gereden. Vaak wordt alleen de bovenste 30 tot 50 cm bewerkt. Regenwormen zorgen ervoor dat ook de diepere lagen van de grond een betere structuur krijgen. Door de gangen die ze maken wordt de waterafvoer verbeterd en kan de bodem meer zuurstof opnemen.
  • Bij bestaande bomen: Bomen in straten en langs wegen staan vaak in slechte grond: zand of gemalen puin. Om de boomspiegel heen is er veelal bestraat met klinkers, tegels of asfalt. Wortels krijgen geen kans om dieper de grond in te gaan. Gevolg daarvan is een slechte groei, maar ook een oppervlakkige beworteling. Regenwormen kunnen de structuur van de bodem aanzienlijk verbeteren met een betere doorworteling waardoor er meer zuurstof in de bodem komt.
  • Op grasvelden: we zien vaak natte plekken in het gras waar het water niet weg kan. Door het gebruik van regenwormen verbetert de waterafvoer van de grond, waardoor het grasveld weer droog en goed te bespelen is.
  • Tegen vervilting in gras: Door het vele maaien van gras ontstaat er een viltlaag van mos. Die viltlaag zorgt voor verdichting van de bovenlaag. Regenwormen gebruiken het organische materiaal als voedsel en trekken het de grond in.

Voor professionele ondersteuning bij bodemverbetering kun je terecht bij een aantal Wilde Weelde-bedrijven.

Tekst: Ruud Snijders van Innogreen

Lees ook:
Het bodemleven
Zuurgraad van de bodem
Structuurverbetering bodem
Bemesting voor gezonde groei