Spectaculaire beelden en.. wat heb jij daar liggen…???

Flinke stappen

Afgelopen weken zijn er heel flinke stappen gezet bij de Floriade. Het straatwerk krijgt mooi vorm, wanden zijn gestapeld, de vijver voorzien van water en vooral: de tegelbank is af en “ontgraven”. Onderstaande beelden spreken voor zich.

Materiaal gezocht

En verder de vraag: wat heb jij daar liggen?? Want wellicht heb je wel mooi spul over uit een tuin wat uitstekend van pas kan komen bij de Floriade. Of beplanting ter aanvulling (zie de plantenlijsten). Ook hout en voornamelijk stammen worden nog dringend gezocht.

Giften en reclame

De Floriade biedt de kans om vernieuwende producten te showen die passen in de tuin en de filosofie, tegen een financiële bijdrage. Of misschien wil je meedoen, maar lukt het niet qua tijd en planning? Overweeg dan een gift! Andere creatieve ideeën zijn van harte welkom! Meld je bij info@speeltoestel.nl (Gerben Welles) of info@deduurzametuin.nl (Sjaak Willemstein).

Beeldverhaal

Het pronkstuk van de tuin is onthuld afgelopen week. Hieronder een beeldverhaal van het bouwproces.

Meewerken

Zoals bekend: hulp is altijd welkom, maar LET OP! Zonder aanmelding kom je het Floriade terrein niet zomaar op. Dat wordt natuurlijk heel graag voor je geregeld als je komt, maar dat kost tijd.
Daarom: minimaal twee dagen van te voren je komst melden en je naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer doorgeven aan floriade@wildeweelde.nl.

Ben je van plan meerdere dagen te komen? Fijn! Neem dan even contact op of een pas op naam mogelijk is. Daar zijn wat eisen aan verbonden, dus goed om even te overleggen en je te informeren.

Praktische info

  • Parkeren kan bij “Lesplaats”: https://floriade.com/nl/floriade-preview/route-naar-floriade-preview/auto/, vanaf daar ca. 15 minuten lopen.
  • Mocht je veel gereedschap of materiaal meenemen (overleg even), dan kun je ook met de auto bij het terrein op. In dat geval moet je wel tevoren aangemeld worden.
  • Het terrein is op Utopia eiland. Bij het einde (of begin) van de kabelbaan.
  • Starttijd 9 uur, melden bij Marsay Deeben van Soontiens.
  • Laat even weten wanneer je komt helpen en geef naam en telefoonnummer door via floriade@wildeweelde.nl

Aanleg Floriade: beplantingsplan

Zoals aangekondigd hierbij de nieuwsbrief die in het teken staat van het beplantingsplan gemaakt door Rozemarijn Oosthoek, Silke Zandstra, Margo van Beem met medewerking van stagiaire Daan Kroon.

Hieronder volgt een toelichting van het beplantingsplan geschreven door Margo van Beem van Vis à Vis. Ze begint met een beschrijving van het geheel en zoomt daarna in op iedere biotoop afzonderlijk.

De bijbehorende plattegrond en plantlijst staan op de website.

Deze zijn te vinden onder:

https://www.wildeweelde.nl/wp-content/uploads/2021/10/210917-Floriade-plantlijst.pdf

https://www.wildeweelde.nl/wp-content/uploads/2021/10/210917-Beplantingsplan-Wilde-Weelde-inzending-Floriade-beplanting.pdf

Heel graag kopen we alles (al dan niet gesponsord) in bij onze eigen kweker-leden. Dus kwekers: lees dit als een uitnodiging om met een aanbieding te komen. Datzelfde geldt voor leden die nog grotere groepen planten over hebben of ergens veel zaailingen hebben staan, laat het weten! Het wordt een flinke puzzel om alles op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat zich dat in november en december gaat vormen. Er zijn gelukkig al heel wat leden die zich hebben aangemeld voor het aanplanten.

De stad, je tweede natuur

In het zicht van Almere Stad verrijst op het eiland Utopia een nieuwe stad. De stad van Wilde Weelde. Groen, natuurrijk, divers qua gradiënten en biotopen en vol van leven voor mens, dier en plant.

We willen tijdens de Floriade 2022 een mooie en bloeirijke tuin laten zien. Bloei, maar ook bladstructuren en soms zelf uitgebloeide bloemen met de nodige zaden, vruchten en bessen dragen allen bij aan een boeiende beleving van de stadsnatuur. We passen graag en veel inheemse planten toe, maar gebruiken ook goede tuinplanten, die niet altijd inheems zijn in Nederland. Vaak zijn deze tuinplanten al wel lang ingeburgerd in Nederland of Europa. Veel tuinplanten zijn ook fantastische nectarleveranciers voor bijen en vlinders en bloeien nog in periodes dat veel inheemse planten dat niet meer doen. Veel inheemse planten zijn buiten goede nectarleveranciers ook waardplant voor specifieke vlinders en bijen. Daarom is het belangrijk om in tuinen tot een juiste combinatie te komen van zowel uitheemse als inheemse planten.

Voor de gehele tuin zal de samenstelling van de planten, ecologisch gezien, niet geheel kloppend zijn. We maken dan ook geen natuurlijk biotopen, maar wel natuurrijke tuinbiotopen! Het is een tentoonstellingstuin die er in 2022 prachtig uit moet zien, dus er mag tijdens de tentoonstellingsmaanden iets ‘gekunsteld’ worden om een optimale beleving te bewerkstelligen.

Kleurrijk welkom

Bij aankomst van de Wilde Weelde stad worden we welkom geheten met een kleurrijke border gonzend van insectenleven. De border met in zijn rug de stadsmuur is opgebouwd uit bekende kleurige tuinplanten in combinatie met inheemse planten. Planten die we soms verwilderd zien in steden en die daarom een grote bijdrage leveren aan de stadsnatuur. Behalve een vaste basis van vaste planten vinden we hier ook één- en tweejarige planten en bol- en knolgewassen die zorgen voor nog meer kleur en veel nectar voor vlinders en bijen.

Gevelgroen

In en op de gevel/stadsmuur, tussen de gestapelde boomstammen en betonnen buiselementen, groeien aan de zonnige zijde planten als spoorbloem, valse salie, diverse sedumsoorten en havikskruid. Tegen de gevel, rondom de doorkijkjes, kleurig bloeiende klimplanten, waaronder rozen en bosranken. Later in het seizoen zullen de bottels, bessen en andere vruchten volgen.

Voedselbank

Links achter de stammengevel vinden we een verhoogd plantvak, waarbij de lage gestapelde muur (schaduw) kan begroeien met allerlei kleine muurplantjes. Dit verhoogde plantvak noemen we de voedselbank, omdat het een prachtige plek wordt waar we allerlei eetbare planten, keukenkruiden en groentes gaan laten groeien.

De voedselbank wordt gevoed met waterspuwers, waardoor de bodem lekker vochtig blijft. Op de plaatsen waar het wat minder vochtig wordt, kunnen de vaste keukenkruiden groeien. De meest vochtige plekken kunnen met de eenjarige kruiden en groentes beplant worden. Deze groentes en kruiden zullen pas vanaf half mei geplant of gezaaid kunnen worden. Voor die tijd is er dan veel plaats voor eetbare bolgewasjes zoals daslook en groenteplantjes die wat meer kou kunnen verdragen.

Straatgroen

De begroeiing in de halfopen bestrating en in en langs de open waterafvoer richting de overkapping wordt gekenmerkt door planten die af en toe betreden kunnen worden. Op plaatsen waar veel gelopen wordt, groeit niet of nauwelijks iets. Op plaatsen, vooral langs de randen, kunnen ook wat grotere planten uitgroeien en bloeien, net als dat zou gebeuren tegen en langs een gevel

Robuuste oever

Als we nog een eindje verder lopen komen we bij de oever langs het weerwater. De beplanting kenmerkt zich daar door een robuuste beplanting van inheemse planten die goed samen zal gaan met de al aanwezige rietvegetatie. Veel van deze planten ontwikkelen zich relatief laat. Als kleurige toevoeging voor het voorjaar planten we door het hele plantvak echte sleutelbloemen en zomerklokjes.

Drijftil

Net buiten de tuin in het Weerwater drijft een drijftil. Deze wordt beplant met inheemse helophyten en wilgen. Er staan verschillende planten die we ook in de robuuste oever vinden. Het zijn vaak de planten die vanzelf aanwaaien in deze altijd vochtige situatie; kattenstaart, koninginnekruid en watermunt. Dat geldt ook eigenlijk voor de geoorde wilg en de bittere wilg die we op de drijftillen willen planten. Als we niets doen, komen ze er mogelijk vanzelf!

Naturalistische borders

Weer terug richting de voedselbank, de spiraal volgend, komen we recht langs een kleurrijke border, die er wel natuurlijk uit ziet, maar waarbij we juist de tuinvariaties gebruiken van inheemse planten en echte tuinplanten die helemaal niet inheems zijn. We planten dit deel ook aan in grotere (herkenbare) groepen.

Links zien we nog een kleurige natuurlijk ogende border, die met een onderbreking doorloopt naar het moerasgedeelte in de vijver. De planten hierin zijn inheems in Nederland, maar groeien van nature niet altijd samen. Ze zijn hier gecombineerd om samen een mooi en fijn bloeirijk geheel te vormen.

Bloemenweide

De bloemenweide die de vijver/poel omarmt wordt ingezaaid en gedeeltelijk beplant. We maken een representatieve inheemse wilde bloemenweide met een mengsel van vaste soorten en één- en tweejarigen. De verdeling van soorten is uitgebalanceerd waardoor het één geheel lijkt.

Helophytenfilter

De vijver/poel wordt omarmt door een helophytenfilter dat een mooie schakering van inheemse oeverplanten huisvest. Uiteindelijk groeien er in de vijver ook de ondergedoken en drijvende planten die bij deze waterdiepte horen. Daar mag een mooi witte waterlelie natuurlijk niet ontbreken. Niet inheems, maar wel ingeburgerd op veel plaatsen in Nederland. De zwanenbloem en het pijlkruid als bekende slootplanten mogen natuurlijk niet ontbreken op de overgang tussen moeras en dieper water. Koekoeksbloem, kievitsbloem en een mooie fijne zompzegge gaan het randje langs de vijver kleurrijk aankleden.

STAND VAN ZAKEN AANLEG

Door fikse regenbuien afgelopen week is er vertraging opgelopen. De uitgegraven cunetten liepen vol, dus dan kun je niet veel meer. Bovendien kwam de kraan voor de stelconplaten niet opdagen. Uiteindelijk is er vanaf vandaag een grotere kraan gehuurd in eigen beheer en dat gaat beter. Afgelopen vrijdag hebben Emiel, Marsay, Hans, Ivo en Jeroen ter plaatse de zaken doorgesproken. Goed om dat op de locatie te doen, iedereen kan weer even voort!