Bemesting voor gezonde groei

Opname van voeding

Planten hebben nutriënten nodig voor de groei.Plantenvoeding kan worden toegediend via een organische mest of via minerale meststoffen. De aanvoer van nutriënten moet uitgebalanceerd zijn om te voorzien in de behoefte van de plant. De aanvoer is een aanvulling van de reeds in de grond aanwezige voedingsstoffen. Deze zijn echter meestal niet toereikend voor een goede en gezonde groei.

Bouwstenen

Koolstof, waterstof en zuurstof vormen samen met stikstof de bouwstenen in planten. Ze zijn vrij beschikbaar in de lucht en in het water. Planten ontvangen uit organische stof en bodem-mineralen een natuurlijke aanvoer van stikstof, fosfaat en kali. Vaak zijn deze niet voldoende of in een niet voor de plant opneembare vorm aanwezig. Dit remt de groei. Hierdoor moet men gedurende de groeiperioden aanvullen met meststoffen en/of compost. Ook moeten de bodemreserves (organische stof) weer aangevuld worden.
Stikstofvoorraden in de organische stof in de bodem worden afgebroken en opgenomen in de bodemoplossing (mineralisatie). Groeiende planten nemen deze stikstof op. Bij snoei en oogst van planten wordt stikstof van het land afgevoerd. Na het groeiseizoen gaat de mineralisatie door en dit kan leiden tot uitspoeling van stikstof uit de bodem. Sommige micro-organismen (anaerobe bacteriën) in de bodem vernietigen nitraat (denitrificatie) waardoor stikstofoxide kan ontsnappen en er stikstofgas in de lucht terecht komt.

Meststoffen

Meststoffen zijn grofweg in te delen in organische meststoffen en minerale (kunstmest) meststoffen

Organische meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen (van plantaardige of dierlijke oorsprong). Bijvoorbeeld beender-, bloed-, en verenmeel, cacao, soja, vinasse, natuurfosfaat, kieseriet, kalk, bentoniet, algen en wieren.
Deze stoffen worden door het bodemleven omgezet tot opneembare voeding voor de plant. Bodemleven (bacteriën en schimmels) zorgen ervoor dat de voedingselementen opneembaar worden voor de plant. Organische meststoffen bevorderen dit bodemleven en verbeteren de bodemstructuur.

Kunstmeststoffen zijn op kunstmatige wijze gefabriceerd. Het zijn zouten die direct oplossen als ze in contact komen met water. Bij opname van het water neemt de plant die elementen wel op maar vaak niet in de juiste verhouding. Het effect is een geforceerde groei, waardoor de vatbaarheid voor ziekten en plagen sterk vergroot wordt.
Bij gebruik van kunstmest bij warm, zonnig weer, kan er verbranding van bladeren en gras optreden. Planten kunnen hierdoor veel schade oplopen. Door de zouten, waaruit deze stoffen zijn opgebouwd, vindt tevens verstoring plaats van het bodemecosysteem.

Uiteindelijk profiteert de tuin en de daarin groeiende gewassen het meest van organische meststoffen. Hiermee voed je de bodem en het bodemleven en daardoor de plant. Er ontstaat een betere bodemstructuur.

Voor professionele ondersteuning bij bodemverbetering kun je terecht bij een aantal Wilde Weelde-bedrijven.

Tekst: Ruud Snijders van Innogreen

Lees ook
Het bodemleven
Zuurgraad van de bodem
Structuurverbetering bodem

Wormen
Verschralen van de bodem