Waterberging

Waterton

Waterton

Overtollig water

Op welke manier kun je overtollig water in je tuin laten wegvloeien?
In een kleine tuin is een regenton van 200 liter voldoende. Maar met een enorme hoosbui, zoals we die steeds vaker zullen meemaken, is een overloop met een watergeultje naar een ondiepe plek ongeveer 20 cm lager dan de rest van de tuin een mooie aanvullende oplossing. De bodem dient wel doorlatend te zijn, met zavel-of zandgrond.

Op kleigrond en veen zijn andere maatregelen nodig. Dan kun je een infiltratiekrat ingraven onder de ondiepe plek. Een infiltratiekrat is een hol krat (bijv. een of meer bierkratten met worteldoek eromheen geplakt) dat op het laagste punt in de tuin in de bodem wordt gegraven. De bovenkant moet op minstens 30 cm diepte zitten. Voor iedere 10 m2 afgekoppeld dakwater is een krat van 150 liter nodig.

In een grotere tuin met kleigrond kun je beter een drainagebuis aanleggen die met veel bochten onder de grond door de tuin loopt naar het laagste punt.

Grintkoffer

Een grindkoffer is een met geotextiel (waterdoorlatend doek) beklede kuil met grind. Daarvoor is een gat nodig van 50 tot 80 cm diep. Daarna stort je het gat dicht met grind, lavasteen of kleikorrels. Door het doek slibt de koffer niet dicht met zand. Hiervoor geldt dat er voor elke 10 m2 dakoppervlak een bak van 0,5 m3 grindkoffer nodig is.

Een echte watertuin heeft een vijver. Over de aanleg daarvan heb ik in een vorig artikel al eens geschreven (Nieuwsbrief WW juni 2016)

Halfopen bestrating. Foto: Emiel Versluis (Vis à Vis Ontwerpers)

Halfopen bestrating. Foto: Emiel Versluis (Vis à Vis Ontwerpers)

Halfverharding

Het terras en de paden kun je waterdoorlatend maken met open tegels of met halfverharding. Dat laatste is vooral voor paden handig. Zo kun je bijvoorbeeld boomschors toepassen of gravier d’or. Ook hagen in plaats van schuttingen zorgen voor waterafvoer en koelte.
Voorbeelden van mooie open tegels zijn er volop te vinden. Van stenen leggen in een open patroon tot kant en klare open tegels.

In mijn ontwerp teken ik een regenopvang met een ton van 200 liter en een doorloop. In de regenbuis zit een waterslot. Als de ton vol is, gaat een klep in het waterslot om en loopt het water via een afvoerbuis in een geultje naar een iets diepere plek achterin de tuin waar het overtollige water weg kan lopen. Het geultje wordt bekleed met folie en daarop komen stenen om een waterloop te vormen.

Het balkon watert af in een hoge bak met een overloopje naar een strook bij de schuurdeur waar water in kan weglopen. Dat water stroomt ook de grond in. Er is nog een extra grindbak gemaakt aan het eind van dit geultje.

Rond de waterloop komen planten die schaduwminnend zijn, geen specifieke vochtminnende planten dus.

En wat vinden mijn opdrachtgevers van de waterberging?
‘De aanleg had veel voeten in aarde’. De afvoer moest onder het terras door, wat behoorlijk lastig was voor de hovenier. ‘We hebben zelf de aansluiting gemaakt met de regenbuis en de ton’. Dat is een precies werkje. Ook de goot moet helemaal netjes afwateren op onze buis. Dat afwateren wordt nog verbeterd’. Maar het idee dat je nu voldoende ruimte hebt om overtollig water te bergen vinden beiden erg leuk.
De tuin is net klaar en er moeten nog wel wat planten bijkomen. ‘De waterloop mag ook nog meer stenen krijgen om een natuurlijk beeld te geven. Maar komende zomer gaan we in Zweden vast stenen vinden die geschikt zijn voor de waterloop’.

Gerdien Griffioen Tuinadvies en Ontwerp