Structuurverbetering bodem

Bij locaties waarbij onvoldoende organische stof aanwezig is het goed eerst de grond goed los te maken, voldoende goed gemengde compost (vers en al meer verteerd materiaal ook met houtdeeltjes) erdoorheen te mengen en vervolgens, afhankelijk van het bodemtype componenten (bentoniet, basaltmeel etc.) toe te voegen.
Er zijn kant-en-klare producten verkrijgbaar die door de grond verwerkt kunnen worden. De hoeveelheden van de verschillende componenten zijn sterk afhankelijk van de afmeting van de tuin en het soort beplanting. Wat staat er, wat komt er te staan, willen we verschralen of juist niet, hoe is de bodemstructuur ter plaatse enz.

Op kleigrond gebruiken we basaltmeel (lavagesteente) voor verkruimeling. Verder voegen we organische stof toe in de vorm van goede compost en laten we blad en andere plantenresten liggen. Indien nodig kunnen we kalk toevoegen om de structuur positief en blijvend te verbeteren. Dit zorgt voor een meer losse” structuur van de bodem.

Bij zavelgrond is het wat lastiger. Belangrijk is hier om te weten hoe groot het gehalte aan organische stof is en wat de pH en de afslibbaarheid in combinatie met het lutumgehalte is. Meestal werken we hier vooral met organische stof, kalk en enting van het bodemleven. Bij een erg slempige zavelgrond (een grond die gemakkelijk kan dichtslaan bij nat weer of overmatige bewerking) kan ook wat grond met een grove afwijkende zandkorrelgrootte worden doorgemengd.

Bij een zand(erige) grond kun je met bentoniet (een soort kleideeltjes) het vocht- en voedingvasthoudend vermogen vergroten. Doe dit altijd in combinatie met compost (organische stof) en ent daarbij ook weer de micro-organismen.

Bij kleinere projecten kun je regenwormen inzetten om de bodemstructuur te verbeteren. Door de gangen (tot wel 3 meter diep) die de regenwormen graven komt er meer zuurstof in de bodem en keert de kruimelige structuur terug.

De bodem op orde brengen is qua kosten een kleine investering voor een groot effect. Een gezonde bodem en gezonde planten begint bij een goed en gevarieerd bodemleven. Het is om die reden dan ook verstandig om dit ‘niet na te laten’ maar mee te nemen als je je tuin wilt aanpassen.

Wil je het helemaal goed doen om de juiste toevoegingen te bepalen, dan is het mogelijk een bodemanalyse te laten maken. Een bodemanalyse geeft je inzicht in de aanwezige voedingselementen, sporenelementen, pH en het organisch stofgehalte. Aan de hand van de bodemanalyse kan bepaald worden wat er aan de bodem toegevoegd kan worden en hoeveel, zodat de bodemstructuur duurzaam verbeterd kan worden en het bodemleven kan worden geactiveerd.

Voor professionele ondersteuning bij bodemverbetering kun je terecht bij een aantal Wilde Weelde-bedrijven.

Tekst: Ruud Snijders van Innogreen

Lees ook:
Het bodemleven
Zuurgraad van de bodem
Wormen
Bemesting voor gezonde groei