Stadsborder

Een kleine stadsborder kan heel aantrekkelijk gemaakt worden voor insecten envlinders door een border te beplanten veel opgaande vaste planten en grassendie jaarrond een mooi beeld geven. Deze planten zijn te combineren met een- entweejarige soorten. Door een juiste selectie te maken van soorten die goed inde warmere, stenige omgeving gedijen ontstaat er in korte tijd eenlangbloeiende border. en bieden ze voedsel voor vlinders en andere insecten.