Speelnatuur

Buiten spelen is voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Gelukkig komen er steeds meer natuurspeelplaatsen, waar kinderen kunnen knoeien met zand en water, kunnen balanceren over boomstammen, klimmen in bomen, over slootjes springen en verstoppen in de struiken, én niet te vergeten: leren over de natuur.

Het spelen in de natuur is een grondrecht voor elk kind. Het is onontbeerlijk voor een gezonde fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Door te rennen, klimmen, springen, kruipen, balanceren, gooien en bouwen, oefenen kinderen spelenderwijs hun spieren, zintuigen en grove motoriek. Ze kunnen zich verwonderen, ontdekken van alles, ontwikkelen hun creatieve spel, leren samen spelen, voelen zich verbonden met de omgeving, planten en dieren. Ze leren op ‘gevaarlijkere’ gebieden beter te bewegen, risico’s inschatten en hun grenzen kennen (verkennen en verleggen). Ze bouwen hun zelfvertrouwen op en leren verantwoordelijkheid nemen. Ze leren omgaan met bedreigende situaties.

Kortom, door vallen en opstaan wordt men wijs. En dat kan het beste in een natuurlijke omgeving.

Steeds meer Wilde Weelde leden houden zich bezig met het ontwerpen en aanleggen van speelnatuur.

Kijk ook op Springzaad, het netwerk voor meer ruimte voor natuur en kind.