Proefborders Hortus

In deze border staan inheemse planten die ook zijn aangeplant in drie proefborders op verschillende plaatsen in Nederland.

Hoe kun je inheemse planten in een vooraf bedacht beplantingsplan gebruiken en hoe gedragen ze zich dan? Dat is de onderzoeksvraag waarmee binnen Wilde Weelde in het voorjaar

van 2021 een werkgroep inheemse planten aan de slag ging. Doel is om te onderzoeken of er sierlijke borders in kleine tuinen aangelegd kunnen worden met uitsluitend inheemse planten.

Om dat te weten te komen zijn er proefborders aangelegd in de Wilde Weelde Wereld tuin van Appeltern, in de Hortus Botanicus in Amsterdam en bij kwekerij Holsto tuinen in Olst.

Alle plekken worden op eenzelfde wijze onderhouden aan de hand van een beheerplan. Daarnaast is er het onderzoek waarbij we te weten willen komen of de planten stevig genoeg zijn, hoe ze zich gedragen ten opzichte van elkaar en welke vlinders en andere insecten erop vliegen. Over enkele jaren hoopt de werkgroep conclusies te kunnen trekken en deze breed te delen. Uiteindelijk doel is om meer inheemse planten te gaan gebruiken in de tuin. Dat is niet alleen goed voor de insecten, maar ook voor het voortbestaan van de inheemse flora.

Het beplantingsplan in de Hortus

Plantenlijst Hortus botanicus Amsterdam

Aquilegia vulgaris – Wilde akelei

Campanula trachelium – Ruig klokje

Carex sylvatica –  Boszegge

Euphorbia amygdaloides – Amandelwolfsmelk

Geranium sylvaticum – Bosooievaarsbek

Lamium maculatum – Gevlekte dovenetel

Lithospermum officinale – Glad parelzaad

Lunaria rediviva – Vaste judaspenning

Luzula pilosa – Ruige veldbies

Melica uniflora – Eenbloemig parelgras

Millium effusum – Bosgierstgras

Senecio nemorensis (ovatus) ssp fuchsii – Schaduwkruiskruid

Solidago virgaurea – Echte guldenroede

Silene dioica – Dagkoekoeksbloem

Stellaria holostea – Grote muur

Teucrium scorodonia – Valse salie

Veronica longifolia – Langbladige ereprijs

Viola reichenbachiana – Donkersporig bosviooltje