Hoe doen inheemse planten het in uw tuin?

In deze border staat een deel van de inheemse planten die ook zijn aangeplant in drie proefborders op verschillende plaatsen in Nederland.

Hoe kun je inheemse planten in een vooraf bedacht beplantingsplan gebruiken en hoe gedragen ze zich dan? Dat is de onderzoeksvraag waarmee binnen Wilde Weelde in het voorjaar van 2021 een werkgroep inheemse planten aan de slag ging. Doel is om te onderzoeken of er sierlijke borders in kleine tuinen aangelegd kunnen worden met uitsluitend inheemse planten. Om dat te weten te komen zijn er proefborders aangelegd in de Wilde Weelde Wereld tuin van Appeltern, in de Hortus Botanicus in Amsterdam en bij kwekerij Holsto tuinen in Olst.

Alle plekken worden op eenzelfde wijze onderhouden aan de hand van een beheerplan. Daarnaast is er het onderzoek waarbij we te weten willen komen of de planten stevig genoeg zijn, hoe ze zich gedragen ten opzichte van elkaar en welke vlinders en andere insecten erop vliegen. Over enkele jaren hoopt de werkgroep conclusies te kunnen trekken en deze breed te delen. Uiteindelijk doel is om meer inheemse planten te gaan gebruiken in de tuin. Dat is niet alleen goed voor de insecten, maar ook voor het voortbestaan van de inheemse flora.

Toelichting bij het beplantingsplan voor de “kabelbaanborder” op de Floriade.

Voor deze border hebben we uit de Nederlandse flora een selectie gemaakt van robuuste soorten die aantrekkelijk bloeien, mooi blad en/ of een fraai silhouet hebben. De bodem is tamelijk voedselrijk en vochthoudend. De planten zijn toegepast in grote, herhalende groepen. We hebben geprobeerd een basisstructuur te maken van forse planten zoals koninginnekruid, heemst, kaardebol, hartgespan en grote centaurie, aangevuld met veel kattenstaat. Als kleurcontrast zijn groepen agrimonie gebruikt, waarbij absintalsem de overgang zal verzachten tussen het roze en geel.

Tussen die hoge planten zijn vlakken ingevuld met margiet, duizendblad en rolklaver, die veel lager blijven.

Beemdooievaarsbek, aarereprijs, beemdkroon en ruig klokje zijn met hun fijne structuur en blauwe bloemkleur toegepast op de overgang tussen de hoge en lage plantengroepen.

Zwartmoeskervel is ingezet als frisgroene basis en vanwege de vroege bloei. Pastinaak, muskuskaasjeskruid, grote pimpernel en reuzenzwenkgras als luchtige accenten.

Zeepkruid zal  overal tussendoor groeien en verrassen met de aansprekende roze bloemen, groepen bieslook doen dat in de voorgrond.

Het is voor ons een avontuur om te ontdekken of het zo mooi zal worden als we voor ogen hebben!

Team proefborders inheemse wilde planten:

Margo en Emiel van Vis à Vis ontwerpers

Marjolein van Marjolein Tuinwerk

Angela van Angela’s tuinen

Brendan van Holsto tuinen

Wencke van Wencke natuurlijk groen

Machteld van bureau zonneklaar

marleen van Marleen van Tilburg

Ruurd en Deyke van Van Donkelaar groenadvies

Lilian van De Tuinmaker

Gerdien van Gerdien Griffioen tuinadvies

Do native plants feel at home in your garden? 

This border contains a number of the native plants which have also been planted in three trial borders at various locations in the Netherlands.

How can you incorporate native plants in a predesigned planting plan and how will they fare?

That was the research question tackled by the workgroup Native Plants within Wilde Weelde, in the spring of 2021. The purpose was to investigate whether decorative borders could be established in small gardens using only native plants.

To answer the question, trial borders were planted in the Wilde Weelde garden at Appeltern, in the Hortus Botanicus in Amsterdam and at Holsto Nursery/gardencentre in Olst.

All locations are being maintained in an identical manner, according to a management plan. Further research is underway to discover whether the plants are sturdy enough, how they behave in relation to each other, and which butterflies and other insects are attracted. The workgroup hopes to be able to draw conclusions and share them on a wide scale within a few years. The final target is to boost the use of native plants in gardens. That is not only beneficial for insects, but also for the continuity of native flora.