‘Onder de loep’

Iris Veltman

Iris Veltman

Iris Veltman van Iris’ Garden Ecology

Iris Veltman is opgeleid als milieukundige. Zij heeft voor haar vorige werk onderzoek gedaan naar het nuttig maken van o.a. afvalstromen, composteren en het fabriceren van biogassen. Bij de aanleg van haar eigen tuin werd ze geraakt door de mogelijkheid om (ook) in kleinschalig groen natuurlijke biotopen te creëren. ‘Ik merkte dat mijn eigen tuin een prachtige inspiratiebron werd. Ik heb een tuin aangelegd, waarin weinig onderhoud nodig is. Het is een tuin met vooral eetbare planten en struiken. Ik kon hier mijn kennis over ecologie geheel inzetten. Ik testte de groei en bloeiwijze van eetbare planten en keek ook naar de meervoudige functie ervan. Juist dat maakt zo’n tuin erg interessant. Dat viel andere mensen ook op. Ik werd al snel gevraagd om voor anderen tuinen te maken. Ik gebruik mijn kennis dus nu in ontwerpend onderzoek en daadwerkelijke aanleg van eetbare tuinen. Dat geeft heel veel voldoening.’

Haar bedrijf heeft ze begin 2015 gestart. ‘Met het aanleggen van tuinen kan ik meer bereiken dan met mijn vorige werk. Toen ik onderzoek deed duurde het lang voordat duidelijk werd welke toepassingen effectief waren bij natuurlijke verschijnselen. In de tuinen kan ik direct ervaren wat werkt en de kennis daarover ook direct verwerken in het ontwerp. Ik zorg dat er veel diverse beplanting is en er weinig onderhoud ontstaat. Dit komt doordat ik de tuin als een zelfregulerend ecosysteem probeer te ontwerpen. Ik werk zowel voor particulieren als voor buurten die gezamenlijke tuinen willen aanleggen. Juist samen met mensen een natuurlijke, eetbare tuin aanleggen is een mooie opdracht. Mijn specialiteit daarin is toch het inzetten van meerjarige eetbare planten.’ Iris wil mensen laten zien dat de natuur niet bestreden hoeft te worden. ‘ Als ik een tuin ontwerp en aanleg, dan maak ik altijd een boekje over wat mensen allemaal met de planten kunnen doen. Ik wil mensen meer leren over ecologie en plantgemeenschappen en hoe wij daarvan gebruik kunnen maken”.

Over de toekomst van haar bedrijf zegt Iris het volgende: ‘We zijn onderdeel van de natuur en ik ben ervan overtuigd dat we kunnen samenleven met de organismen om ons heen op een duurzame(re), positieve manier, waar we allemaal baat bij hebben. En ik denk dat gedachtes als Cradle to Cradle, permacultuur en voedselbossen daar goede voorbeelden van zijn.’ Zij zou ook zich graag willen bezig houden met rondleidingen geven, cursussen en miniworkshops geven en schrijven over haar ervaringen. Genoeg reden lijkt me om Iris te blijven volgen.

Iris’ Garden Ecology
De Dalen 6
1945 ND, Beverwijk

T: 0251-831414
@:info@irisgardenecology.nl

W:www.irisgardenecology.nl


door Yvon Schuler van Orgyd kindergroen