Klimaattop

Foto: Goof van Vliet (Altenatuur)

Foto: Goof van Vliet (Altenatuur)

Beste politici,

Terwijl ik dit stukje schrijf stapt Marjan Minnesma van de pont in Sleeuwijk op weg naar Parijs, The Climate Miles, een voettocht van 580km naar de klimaattop in Parijs om aandacht te vragen voor de actie die nodig is om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties.

Ik had mee willen lopen om daarmee mijn zorg voor het afnemen van biodiversiteit uit te spreken, en gelijkgestemden te ontmoeten tijdens de wandeling, maar een volle agenda met nieuwe projecten zorgden ervoor dat ik besloot thuis te blijven…

De actie van Urgenda zet mij echter wel aan het denken over wat de bijdrage van Wilde Weelde kan zijn om de klimaatproblemen aan te pakken?

Want wat doen we zelf als groene vakman/vrouw om de inmiddels duidelijk zichtbare veranderingen het hoofd te bieden? Zoeken we oplossingen voor de ontstane problemen zoals wateroverlast, of nemen we maatregelen om verdere achteruitgang te stoppen? Hoe ver gaan we in onze eigen bedrijfsvoering? En hoe ver zijn we al?

Om met het laatste te beginnen kunnen we voorop stellen dat een Wilde Weelder niet overtuigd hoeft te worden van de noodzaak om op een verantwoorde manier met onze leefomgeving om te gaan. Over de mate waarin en de manier waarop, kunnen de ideeën uiteenlopen maar door daarover met elkaar te praten wordt er veel kennis en ervaring gedeeld.

Zo hebben we regelmatig discussies binnen de vereniging over de aanschaf van elektrisch gereedschap of een duurzamer vervoermiddel. Het is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook een genot om snoeiwerkzaamheden met een stille elektrische motorzaag te verrichten. Het zal ook niet lang meer duren of de eerste volwaardige bedrijfsbusjes rijden op (door de zon opgewekte) stroom. Enkele Wilde Weelders gebruiken binnen hun werkgebied zelfs al jaren uitsluitend een (bak)fiets.

Ook op het gebied van onkruidbestrijding wordt er veel overleg gepleegd over de beste ‘milieuvriendelijke’ methode. En over het door de politiek uitstellen en mogelijk zelfs afserveren van een ‘gebruiksverbod’ op gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw’. Wilde Weelders zoeken naar de beste manier om op een verantwoorde mens- en diervriendelijke manier onkruid te bestrijden op plekken waar het niet mag groeien. Ervaringen met bijvoorbeeld laagrisicomiddelen, onkruid borstelen of stomen worden gedeeld en hierdoor neemt de gezamenlijke kennis op dit gebied toe.

Afgelopen jaar was het Jaar van de Bodem. Daar hoef ik je weinig meer over uit te leggen als je alle nieuwsbrieven van Wilde Weelde hebt gelezen (met de artikelen van Ruud Snijders) of op de belevingsdag op de Wilde Weelde Wereld op de Tuinen van Appeltern bent geweest. Of als u het boek Bodemvoedselweb (vertaald door Marc Siepman) [link naar boekbespreking] heeft bestudeerd. Maar de noodzaak om zorgvuldiger met de bodem om te gaan en dat niet alleen dit jaar, maar ook de komende decennia te doen is van levensbelang. Uitputting door kunstmest en overbemesting zorgen voor een enorme achteruitgang van de beschikbare vruchtbare bodem. Dit kan leiden tot voedseltekorten en erger nog: de achteruitgang van de biodiversiteit. Ingrijpen in de natuurlijke kringlopen blijkt grotere consequenties te hebben dan dat men voor kort had gedacht.

We dragen dus ons steentje bij aan het bevorderen van de biodiversiteit in onze directe omgeving, van de achtertuin tot het park. De woonomgeving blijkt een belangrijke rol te spelen in het behoud en bevorderen van de soortenrijkdom van planten, dieren en andere organismen. Door betere kennis van kringlopen en ecologie versterken we natuurlijke processen zodat niet alleen duurzaamheid maar ook vergankelijkheid een grote rol spelen in een Wilde Weelde Wereld.

De inzet van Wilde Weelde voor een beter klimaat kent vele facetten en dan heb ik het nog niet gehad over de opwarming van de steden en de ontharding van tuinen die noodzakelijk is om het overtollige regenwater kwijt te kunnen. Neem van mij aan dat Wilde Weelde daar ook oplossingen voor heeft. Misschien staat WW ook wel voor Win-Win.

Succes in Parijs, Marjan Minnesma!

Emiel Versluis,

Vis à Vis Ontwerpers