Het Bodemvoedselweb

Het Bodemvoedselweb

Het Bodemvoedselweb

Het Bodemvoedselweb

Recensie van het boek Het Bodemvoedselweb”.

Auteurs: Jeff Lowenfells& Wayne Lewis.
Uitgeverij: Jan van Arkel
Vertaling: Marc Siepman

In Het Jaar van de Bodem 2015 mag een goed boek over de bodem niet ontbreken. En dat boek is er gelukkig ook: Het Bodemvoedselweb. De auteurs van dit boek beschrijven op duidelijke wijze hoe de bodem gevoed wordt door de vele miljarden bodemorganismen in samenhang met de planten.

”Herover de bodem!” is een zin uit het boek die me trof. Heroveren begint met goed weten wat er allemaal gebeurt in een bodem.

In het eerste deel van het boek wordt basiskennis over het bodemvoedselweb beschreven. ‘Planten trekken aan het touwtje’, stellen de auteurs, want zij leveren de voedingstoffen voor de bacteriën en schimmels, die op hun beurt weer voedsel zijn voor andere micro-organismen,de eencelligen. De voedselketen zet zich voort via wormen, geleedpotigen, insecten, reptielen, vogels en zoogdieren. Allen zijn van elkaar afhankelijk en leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheidstoestand van de bodem.Er is dus sprake van een netwerk van organismen en stoffen die bepalend zijn voor de kwaliteit en voedingstoestand van de bodem.

Met de kennis van het bodemvoedselweb is de tuinier in staat om de juiste maatregelen te treffen om de bodem in een tuin te verbeteren. De auteurs geven een duidelijke beschrijving van de verschillen die er zijn in compost die toegepast kan worden, afhankelijk van de soort bodem. Zo bestaat bacteriedominante compost uit groene plantedelen en is belangrijk voor een bodem waar eenjarigen en groenten in groeien. In zo’n bodem is nitraat de belangrijkste stof. Schimmeldominante compost is de bruine compost die je toe kunt passen bij tweejarigen, struiken en bomen die van nature in een bosachtige omgeving voorkomen.

In het tweede deel word je echt ingevoerd in het werken met compost. Aan de hand van 19 regels of tips geven de auteurs advies voor de tuinier. De regels gaan onder meer over compostthee, over mulch en de samenwerking tussen schimmels en planten. Vooral de hoofstukken over het maken van compostthee zijn verhelderend.

Voor de ecologische hovenier en kweker is veel informatie wel bekend. Het boek is geschreven voor de tuinier die over wil stappen op biologisch werken met de bodem, zonder kunstmest. Dat neemt niet weg dat ik, als vakvrouw, er veel weetjes uithaal en dat ik door het lezen van het boek de samenhang tussen de organismen in de bodem nu beter begrijp. Ik ben gefascineerd door de prachtige elektronenmicroscopische foto’s van schimmels die de strijd aangaan met nematoden (rondwormen).

Gerdien Griffioen (Gerdien Griffioen Tuinadvies)

Marc Siepman komt zondag 7 juni op de Belevingsdag in de Wilde Weelde Wereld in de Tuinen van Appeltern een lezing houden over de bodem.