Drijftillen

Net buiten onze tuin in het Weerwater drijft een eiland; dit is een drijftil. Deze is beplant met inheemse water zuiverende planten (helofyten) en wilgen. Er staan verschillende planten die we ook op de vaste oever vinden. Het zijn vaak de planten die aanwaaien in deze altijd vochtige situatie; kattenstaart, koninginnekruid en watermunt. Dat geldt ook voor de geoorde wilg en de bittere wilg die op de drijftillen zijn geplant. Als we niets hadden geplant waren ze er misschien wel vanzelf gekomen!

Het drijvende eiland met bloeiende oeverplanten helpt het stadsbeeld vergroenen en geven de biodiversiteit zowel onder als boven water een boost. De bloeiende planten zijn mooi om te zien en zijn als een magneet voor bijen en allerlei andere insecten. Ook heeft dit drijvende groen een positieve uitwerking op de waterkwaliteit. De waterplanten gebruiken de voedingsstoffen die anders zouden zorgen voor algen en blauwalgen in het water. Watervlooien, jonge visjes en allerlei andere diersoorten vinden op en onder de tillen een schuilplaats, een nestelplek en voeding. Het vormt zo een ideale kraamkamer voor allerlei dieren.
Aan de oever, niet zichtbaar voor ons is nestgelegenheid voor de ijsvogel gecreëerd. De ijsvogel houdt van rust, maar is toch steeds vaker te vinden op plekjes aan schoon visrijk water aan de rand van de stad.

Het eiland is gemaakt van in Europa geproduceerd bamboe en is 100% biologisch. Het heeft dus een zeer lage ecologische voetafdruk. De speciale natuurlijke coating die op het bamboe is aangebracht zorgt voor een lange levensduur. Verder zijn er enkel circulaire materialen gebruikt uit natuurlijke grondstoffen. Alle materialen zijn 100% biologisch afbreekbaar! Er komen geen microplastics of zware metalen vrij als ze langzaam maar zeker vergaan. Het bedrijf dat ze heeft gemaakt is Dutch Water Tech en ze worden bij de productie geholpen door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Floating islands

Just outside our garden, you will see an island in the Weerwater; a man-made island. It has been planted with native species of water purifying plants (helophytes) and willow. A number of the plants will also be found on the shores of the lake. These are often pioneers which have been blown over in this permanently wet situation; loosestrife, hemp agrimony and water mint. The same applies to the eared willow and purple willow planted on the artificial islands. If we hadn’t planted them, they might have found their own way there!

The floating island with its flowering bank vegetation helps make the city greener while boosting the biodiversity both above and below the waterline. The flowering plants are not only a pretty sight but also a magnet for bees and all kinds of other insects. This floating greenery also has a positive impact on the water quality. The water plants use the nutrients which would otherwise form algae and blue-green algae in the water. Water fleas, young fish and many other animal species find refuge, a nesting spot and nutrition on and under the islands. And so they provide the ideal breeding ground for all kinds of animals.

A nesting area has been created for kingfishers on the banks, out of our sight. Although generally a very private bird, kingfishers are nowadays increasingly seen around clean waters full of fish on the outskirts of the city.

The island was created using bamboo grown in Europe, which is 100% organic. It therefore has an extremely small ecological footprint. The special natural coating applied to the bamboo will greatly extend its life. All other materials are recyclable produced from natural resources. All materials are 100% biodegradable! No micro-plastics or heavy metals here, but simply very gradually decaying matrerials. The company producing them offers employment to young people who are distanced from the employment market.