Deze eik

Deze eik groeit hier al 10.000 jaren. Huh?… Dat kan niet, 50 jaar geleden was hier nog zee. Oké, sorry de eik moeten we zeggen. We spreken over 10.000 jaren geleden. De ijskap die over Europa ligt is net gesmolten. De kou is uit de lucht en langzaam aan komen er planten vanuit het zuiden naar ons land. De eik wandelt vanuit Spanje en Italië noordwaarts. Een tweede route loopt vanaf de Balkan. Kunnen bomen trekken over land? Nooit een eik zien stappen.
Ja eikels, de eik laat eikels vallen. Aan de rand van de kroon. Daar ontkiemt een nieuwe eik. Gaat langzaam, klopt. Een Vlaamse gaai pikt een eikel op en verstopt die 500 meter noordwaarts in de grond. Dat gaat al sneller want Madrid – Amsterdam dat is hemelsbreed bijna 1.500 kilometer…

De eik wenst veel licht voor haar bladeren. Ze laat ook licht door voor de onderstaande planten en struiken. De eik is geliefd bij velen. Een gaai, eekhoorn en muis gaan voor eikels. Een wezel gaat voor de muis. Vogels gaan voor de honderden soorten insecten die op de eik leven. Sommige insecten huizen in rare huisjes op de eik, in gallen. Tientallen soorten gallen zijn er, met eigen larven. In de larven worden weer eitjes van andere insecten gelegd. Een wereld van korstmossen en mossen leeft op de eiken. Schimmels leven op afgestorven takken. Aan een dode eik doen zich nog tientallen jaren schimmels en insecten te goed.

Wil je de potentie van de eikenboom aanvoelen, bedenk dan het volgende. 300 jaar doet de eik erover om op zijn grootst te worden, 300 jaar houdt hij die grootte in stand en 300 jaar heeft de boom nodig om zich terug te trekken als veteraan; steeds kleiner te worden. Dan nog eens 100 jaar om totaal weg te rotten. Een eik kan lang half vergaan en half leven, met van beide werelden liefhebbende insecten en schimmels.

This oak tree

This oak tree has been growing here for 10,000 years. Huh?    Not possible, this region was still under water 50 years ago.

Okay, sorry, we meant to say the oak. We’re talking about 10,000 years ago. The icecap which covered Europe has recently melted. The air is no longer cold and plants are gradually making their way from the south to our country.  The oak wanders northwards from Spain and Italy. An alternative route is via the Balkan.

So trees can migrate over land?  Never seen a tree out for a walk. Well as they say, mighty oaks from little acorns grow. They’re dropped around the edges of the crown.  And there a new oak will germinate. A pretty slow process, yes indeed. A jay claims an acorn and hides it in the ground 500 metres northward. That speeds things up because Madrid to Amsterdam is nearly 1500 km as the crow flies….

The oak needs plenty of light for its leaves. And in turn, it lets light through to the plants and bushes below. The oak is a firm favourite. Jays, squirrels and mice are all acorn lovers. And weasels fancy the mice. Birds are attracted to the hundreds of types of insects living on the oak.

Some insects live in pretty strange houses on the oak, in galls. There are dozens of types of galls, each with their own larvae. And other insects’ eggs are laid in the larvae. A world of lichen and mosses inhabits the oaks. Fungi thrive on dead branches. A dead oak tree is a food source for fungi and insects for decades to come.

To give you an idea of the potential of the oak tree, here’s a thought.

The oak takes 300 years to grow to full size, it retains that size for a further 300 years, after which the tree needs another 300 years to retire as a veteran; gradually becoming smaller. And then a further 100 years to decay completely. An oak can slumber for a long time, half decayed and half alive, inhabited by insects and fungi who appreciate both worlds.