Bestuur van Vakgroep Wilde Weelde

Het voltallige bestuur

Het voltallige bestuur

Wilde Weelde is een vereniging met acht bestuursleden. Samen met de leden zetten zij de lijnen uit voor het beleid van de vereniging.


Jasper Helmantel (Cruydthoeck) is de voorzitter. In 2007 ben ik lid geworden omdat wij Cruydthoeck overgenomen hebben van Rob Leopold, degene die aan de wieg stond van Stichting Oase en de Vakgroep Wilde Weelde. Hoe kun je dan geen lid worden? En na een paar jaar de volgende stap zetten: een bestuursfunctie, het voorzitterschap”. In 2018 wil Jasper gaan voor meer en betere kennisontwikkeling en – uitwisseling tussen leden.

Jeroen Soontiëns (Tuincentrum Soontiëns) is de penningmeester van de vereniging. ‘Ik ben lid geworden omdat Wilde Weelde me stimuleert om mijn liefde voor natuurrijk tuinieren ook daadwerkelijk structureel en gestructureerd in mijn bedrijfsvoering te verankeren. Mijn kracht ligt in de penningen maar ik vind het ook een mooie gelegenheid om leden van allerlei pluimage te leren kennen. In 2018 is ons streven om alle kennis en kunde die binnen de vereniging aanwezig is naar buiten te laten komen en om leden optimaal van elkaar te laten leren en profiteren.’

Annemieke Tuin (Haar van Tuin) is secretaris en bij Wilde Weelde.


Activiteiten en beurzen organiseren zijn de aandachtsgebieden van Laura Knoops (Laura Knoops Toffe Tuinen). Laura is in 2013 afgestudeerd aan Van Hall Larenstein en heeft gewerkt bij gerenomeerde ontwerpburo’s, in heeft 2016 haar eigen ontwerpburo Toffe Tuinen opgericht. ‘Het mooie aan het ontwerpvak is voor mij het mogen creëren van verbinding tussen mensen en de natuur. Zo is voor mij iedere tuin een plek waar we ons deel van een groter geheel voelen. Als bestuurslid van Wilde Weelde wil ik mijn bijdrage leveren aan het verspreiden van de natuurrijke tuinbeweging. Mede door elkaar als vakgenoten te inspireren en tuinbezitters te informeren’.


Ook bestuurslid is Peter Zwager (Peter Zwager hovenier). Peter Zwager heeft gewerkt in de biologische landbouw/groenteteelt en vervolgens 5 jaar op een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten. 22 jaar geleden heeft hij zich omgeschoold tot hovenier en is gestart met een all-round hoveniersbedrijf, inmiddels met 1 medewerker. Daarnaast werkt hij graag met stagiaires om ze op te leiden tot vakbekwaam hovenier. 5 jaar geleden is hij lid geworden van Wilde Weelde; ‘een warme club waar ik mij erg thuis voel. Ik wil mij vooral bezig houden met educatie en kennisdeling’.

Als bioloog was Marie José van der Werff ten Bosch altijd al geïnteresseerd in de natuur, maar voor haar werk bij een internationale milieuorganisatie zat ze vooral binnen. Enthousiast gemaakt voor ecologisch hovenieren door een Wilde Weelde lid van het eerste uur, heeft ze de overstap gemaakt naar buiten. Lidmaatschap van Wilde Weelde was daarbij een logisch gevolg. Ze is een groepsdier en binnen Wilde Weelde zijn er inmiddels al vele samenwerkingsverbanden ontstaan; alleen werken is ook maar zo alleen. Graag wil ze wat terug kunnen doen voor de vereniging die voor haar een heel wezenlijk onderdeel is van het hebben van een eigen hoveniersbedrijf, vandaar de bestuursfunctie. Ze heeft de wens om nog veel meer bekendheid te geven aan Wilde Weelde en de waarde van ecologisch tuinieren in de stad en erbuiten. Daarnaast is kennisuitwisseling en samenwerking binnen de vereniging voor haar een speerpunt.

Sinds 2014 is Pieter Jansma(Jansma’s Hof) lid van de Wilde Weelde en sinds januari 2019 algemeen bestuurslid. In het werkzame leven maakt en ontwerpt hij natuurrijke tuinen; kennis en ervaringen uit de opleiding Ecologisch Hovenier wordt hierbij veelvuldig toegepast. Binnen het bestuur houdt Pieter zich onder andere bezig met educatie en kennisuitwisseling. Waarom een bestuurfunctie in de Wilde Weelde? ‘Het fijne van een vereniging als Wilde Weelde is het open karakter en de menselijke kant van de leden; kennis wordt vrijelijke gedeeld en je helpt elkaar; erg fijn om binnen het bestuur iets te mogen doen voor deze vereniging!’

Brendan Adams (Holstotuinen). Zakelijk is hij al jong gestart als kweker en vervolgens overgeschakeld naar het hoveniersvak. In 2015 verhuisde het bedrijf van 4 garageboxen naar een grote loods met buitenruimte. In de tussentijd is dat een mooi groencentrum geworden met het merendeel bio of ecologisch. ‘Mijn missie: het aandeel eco of biologische beplanting vergroten, tot 100%. En collega’s daarin meenemen’.