Bestuur van Vakgroep Wilde Weelde

Het voltallige bestuur

Wilde Weelde is een vereniging met zeven bestuursleden. Samen met de leden geven zij handen en voeten aan het uitgestippelde beleid.

Peter Zwager (Peter Zwager hovenier) is de voorzitter. Peter Zwager heeft gewerkt in de biologische landbouw/groenteteelt en vervolgens 5 jaar op een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten. In 1998 heeft hij zich omgeschoold tot hovenier en is gestart met een all-round hoveniersbedrijf, inmiddels met 1 medewerker. Daarnaast werkt hij graag met stagiaires om ze op te leiden tot vakbekwaam hovenier. in 2015 is hij lid geworden van Wilde Weelde; ‘een warme club waar ik mij erg thuis voel. Mijn energie zal de komende jaren vooral gaan naar het elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren’.

Als bioloog was Marie José van der Werff ten Bosch (vice voorzitter) altijd al geïnteresseerd in de natuur, maar voor haar werk bij een internationale milieuorganisatie zat ze vooral binnen. Enthousiast gemaakt voor ecologisch hovenieren door een Wilde Weelde lid van het eerste uur, heeft ze de overstap gemaakt naar buiten. Lidmaatschap van Wilde Weelde was daarbij een logisch gevolg. Ze is een groepsdier en binnen Wilde Weelde zijn er inmiddels al vele samenwerkingsverbanden ontstaan; alleen werken is ook maar zo alleen. Graag wil ze wat terug kunnen doen voor de vereniging die voor haar een heel wezenlijk onderdeel is van het hebben van een eigen hoveniersbedrijf, vandaar de bestuursfunctie. Ze heeft de wens om nog veel meer bekendheid te geven aan Wilde Weelde en de waarde van ecologisch tuinieren in de stad en erbuiten. Daarnaast is kennisuitwisseling en samenwerking binnen de vereniging voor haar een speerpunt.


Dionysios Sofronas
(Aardoom hoveniers) is de penningmeester van de vereniging.

Ik ben de eigenaar van het oudste hoveniersbedrijf van Nederland, Aardoom Hoveniers sinds 1793, en ik ben hovenier en tuinontwerper. Als kind was ik al zeer geïnteresseerd in de natuur en was altijd op zoek naar beestjes. Het leukste vind ik om mensen te inspireren met de waarde van de natuur en groen. Naast de traditionele hovenieropleiding heb ik de opleiding Energetische Tuinen gevolgd bij Wim Lips. Verder ben ik continue op zoek naar mogelijkheden om de wereld om mij heen te verbinden met het natuurlijk ecosysteem. De ene keer met een tuinontwerp, de andere keer door een goed gesprek en soms met een lezing of workshop. Verder ben ik er van overtuigd dat het ritme en de waarden van het natuurlijk ecosysteem ons antwoord kan geven op de uitdagingen waar we in onze moderne maatschappij voor staan.
Om in conditie te blijven beoefen ik de martial art Pencak Silat en geef als trainer en coach iedere week les aan een groep jonge en oudere mensen om hen te helpen een betere balans te vinden. Ik ben al een tijdje lid van de Wilde Weelde en voel me daar steeds meer thuis. Als bestuurslid hoop ik de mensen binnen de Wilde Weelde nog beter te leren kennen en een bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie organisatie en haar doelstelling.

Pieter Jansma (Jansma’s Hof) is secretaris en bij Wilde Weelde. Sinds 2014 is Pieter lid van de Wilde Weelde en sinds januari 2019 algemeen bestuurslid. In het werkzame leven maakt en ontwerpt hij natuurrijke tuinen; kennis en ervaringen uit de opleiding Ecologisch Hovenier wordt hierbij veelvuldig toegepast. Binnen het bestuur houdt Pieter zich onder andere bezig met educatie en kennisuitwisseling. Waarom een bestuurfunctie in de Wilde Weelde? ‘Het fijne van een vereniging als Wilde Weelde is het open karakter en de menselijke kant van de leden; kennis wordt vrijelijke gedeeld en je helpt elkaar; erg fijn om binnen het bestuur iets te mogen doen voor deze vereniging!’


Laura Knoops (
Laura Knoops Toffe Tuinen). Laura is in 2013 afgestudeerd aan Van Hall Larenstein en heeft gewerkt bij gerenomeerde ontwerpburo’s, in heeft 2016 haar eigen ontwerpburo Toffe Tuinen opgericht. ‘Het mooie aan het ontwerpvak is voor mij het mogen creëren van verbinding tussen mensen en de natuur. Zo is voor mij iedere tuin een plek waar we ons deel van een groter geheel voelen. Als bestuurslid van Wilde Weelde wil ik mijn bijdrage leveren aan het verspreiden van de natuurrijke tuinbeweging. Mede door elkaar als vakgenoten te inspireren en tuinbezitters te informeren’.


Ellen Kerk
(De tuinvrouw), algemeen bestuurslid sinds 2023. Na 20 jaar onderhoud van kleine en grote tuinen en af en toe een (probleem) tuintje aanleg, schreef ik mij in bij kvk in 2019. In 2019 kwam ik bij de ALV in een warm bad, (wat veel vrouwen in het groen!) voor kennis en collega’s, ik werkte altijd alleen.
Tot mijn verbazing kreeg ik snel klanten via onze website en via collega’s. Nu leg ik voornamelijk tuinen aan vanaf ontwerp tot beplanting. Graag wil ik mij inzetten voor de leden, voor het ecologisch tuinieren en verder bouwen aan onze vereniging. Wil je meer over mij weten zie de website www.detuinvrouw.nl


Tobias Geerdink
(Geerdink Tuinen), algemeen bestuurslid sinds 2023