2015, het jaar van …

Mannetje grote vuurvlinder, foto Henk de Vries, beschikbaar gesteld door de vlinderstichting

Mannetje grote vuurvlinder, foto Henk de Vries, beschikbaar gesteld door de vlinderstichting

de grote vuurvlinder

100 jaar geleden werd de grote vuurvlinder In Nederland ontdekt door een nietsvermoedende schooljongen. Deze vlinder leek uitgestorven en de vondst werd door vlinderkenners en natuurbeschermers als een sensatie ervaren. Deze zeldzame vlinder (Lycaena dispar batava) is een ondersoort (batava) van de soort en komt buiten Nederland nergens voor. Hij komt in Nederland voor in de Weerribben, De Wieden en de Rottige Meente, gebieden in de kop van Overijssel en Zuid-Oost Friesland en heeft de waterzuring als enige waardplant.

De mannetjes van de grote vuurvlinder vallen op door hun glanzend oranje bovenkant. Op de voorvleugel hebben ze twee zwarte vlekken. De onderkant van de voorvleugel is oranje, met een stippenpatroon, de onderkant van de achtervleugel is blauwgrijs, met een opvallende oranjerode band langs de vleugelrand.
Vrouwtjes zijn wat minder fel gekleurd. De bovenkant van hun voorvleugel is dof oranje met zwarte vlekken en de bovenkant van de achtervleugel is bruin met een oranje band. De onderkant van het vrouwtje is hetzelfde als die van het mannetje.

Om de toekomst van de grote vuurvlinder veilig te stellen, wil De Vlinderstichting samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel werken aan de uitbreiding van het leefgebied. Vooral beheersmaatregelen als verhoging van de waterpeil, het vormen van verbindingsgebieden, de zogenaamde corridors en maaien laat in het jaar, lijken de kans op succes voor overleving te vergroten.

Ter ere van het jubileum is een boek uitgegeven van Volkskrant-columnist Caspar Janssen. Hij maakte een reconstructie van de ontdekking van de grote vuurvlinder en dook daarbij in allerlei ‘vergeten’ archieven. Het is een spannend verhaal over de jacht op de vlinder en de strijd voor het behoud van de vlinder. Het boek, Het veen, de vlinder en de openbaring, kost €12,50 en is te verkrijgen in de boekhandel of via www.knnvuitgeverij.nl

Gerdien Griffioen

Gerdien Griffioen Tuinadvies