Bestuur Wilde Weelde

Jasper Helmantel (Cruydthoeck) is de voorzitter. In 2007 ben ik lid geworden omdat wij Cruydthoeck overgenomen hebben van Rob Leopold, degene die aan de wieg stond van Stichting Oase en de Vakgroep Wilde Weelde. Hoe kun je dan geen lid worden? En na een paar jaar de volgende stap zetten: een bestuursfunctie, het voorzitterschap”. In 2018 wil Jasper gaan voor meer en betere kennisontwikkeling en – uitwisseling tussen leden.

Jeroen Soontiëns (Tuincentrum Soontiëns)is sinds drie jaar de penningmeester van de vereniging. ‘Ik ben lid geworden omdat Wilde Weelde me stimuleert om mijn liefde voor natuurrijk tuinieren ook daadwerkelijk structureel en gestructureerd in mijn bedrijfsvoering te verankeren. Mijn kracht ligt in de penningen maar ik vind het ook een mooie gelegenheid om leden van allerlei pluimage te leren kennen. In 2018 is ons streven om alle kennis en kunde die binnen de vereniging aanwezig is naar buiten te laten komen en om leden optimaal van elkaar te laten leren en profiteren.’

Annemieke Tuin (Haar van Tuin) heeft zich in 2010 bij de Wilde Weelde aangesloten Ze is secretaris van het bestuur nadat ze in een ‘vacaturegat’ is gesprongen. Vanuit die positie is veel meer betrokken geraakt bij de ins en outs en is bijna niet uit haar spreekwoordelijke WildeWeelde jasje te slaan!

Activiteiten en beurzen organiseren zijn de aandachtsgebieden van Wencke Habermann (Wencke Habermann Natuurlijk groen). Verbreding van haar kennis en deel uitmaken van een netwerk van ecologisch gelijkgestemden waren ruim twaalf jaar geleden de redenen om lid te worden van Wilde Weelde. ‘Ik wil graag de vereniging van binnenuit beter leren kennen en een steentje bijdragen aan het bestuur’. Voor 2018 wil ze graag dat leden meer kennis, inzicht en vaardigheden opdoen met betrekking tot ecologisch en natuurlijk tuinieren. Daarmee wil ze een (nog) hogere graad van professionaliteit bij de leden bereiken.

Ruud Snijders (Innogreen) is algemeen bestuurslid, met als aandachtsgebied communicatie. Daarnaast vervult hij een sleutelrol in de beheergroep van de tuin op Appeltern als link naar het bestuur. Hij is er altijd om hand en spandiensten te verrichten. Hij vult in uitvoering en organisatie alle gaten op die anderen laten liggen.

Als bioloog was Marie José van der Werff ten Bosch (MJBuiten) altijd al geïnteresseerd in de natuur, maar voor haar werk bij een internationale milieuorganisatie zat ze vooral binnen. Enthousiast gemaakt voor ecologisch hovenieren door een Wilde Weelde lid van het eerste uur, heeft ze de overstap gemaakt naar buiten. Lidmaatschap van Wilde Weelde was daarbij een logisch gevolg. Ze is een groepsdier en binnen Wilde Weelde zijn er inmiddels al vele samenwerkingsverbanden ontstaan; alleen werken is ook maar zo alleen. Graag wil ze wat terug kunnen doen voor de vereniging die voor haar een heel wezenlijk onderdeel is van het hebben van een eigen hoveniersbedrijf, vandaar de bestuursfunctie. Ze heeft de wens om nog veel meer bekendheid te geven aan Wilde Weelde en de waarde van ecologisch tuinieren in de stad en erbuiten. Daarnaast is kennisuitwisseling en samenwerking binnen de vereniging voor haar een speerpunt.

Sinds 2014 is Pieter Jansma (Jansma’s Hof) lid van de Wilde Weelde en sinds januari 2019 algemeen bestuurslid. In het werkzame leven ontwerpt en maakt hij natuurrijke tuinen; kennis en ervaring uit de opleiding Ecologisch Hovenier wordt hierbij veelvuldig toegepast. Binnen het bestuur houdt Pieter zich onder andere bezig met educatie en kennisuitwisseling. Waarom een bestuursfunctie in de Wilde Weelde? ‘Het fijne van een vereniging als Wilde Weelde is het open karakter en de menselijke kant van de leden; kennis wordt vrijelijk gedeeld en je helpt elkaar; erg fijn om binnen het bestuur iets te mogen doen voor deze vereniging!’