Wilde Weelde Nieuwsbrief Bekijk online

Beste Wilde Weelder,

Zoals jullie inmiddels kunnen weten is het de bedoeling dat de thematuin "zorgtuin" bij de entree van de Wilde Weelde Wereld in Appeltern op de schop gaat. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden een feit! Lees hier het eerste verslag van dit mooie project.

Een van de lijfspreuken van de moeder van een goede vriend van me was: “Kwaliteit slijt met kwaliteit”. 

De halve zeecontainer, die ooit een hoofdrol speelde in deze ‘Zorgtuin’, was waarschijnlijk ooit een belangrijke eyecatcher. In de week van Carnaval hebben we de verroeste resten van de voormalige zeecontainer met enig juichend gevoel af kunnen voeren. Van kwaliteit was al lang geen sprake meer. Versleten was hij wel, en al heel lang een doorn in het oog van veel mensen.

 

Nu liggen er nieuwe plannen voor de plek waar ooit de Zorgtuin lag. Een nieuwe tuin, waar veel bezoekers van de Tuinen van Appeltern hun eigen situatie min of meer in kunnen herkennen en daarmee een vertaalslag kunnen maken van onze indrukwekkende Wilde Weelde Wereld naar hun eigen voor- en achtertuin.

Maar voor we aan de slag kunnen met de aanleg van een voorbeeldtuin, moest er eerst opgeruimd worden En wat is er veel opgeruimd. Vorige week hebben de mensen van de beheergroep, in samenwerking met Appeltern de tuin ontmanteld, want zo kun je het wel noemen.

Na het opkuilen en herplanten van nog waardevolle beplanting, hebben we de zogenaamde ‘dode materialen’ verzameld. De mooie hardstenen brokken hebben we apart gezet om her te gebruiken, maar helaas viel er met de rest van de materialen niet veel meer aan te vangen.

De vijver spande de kroon! Een gat van 2 meter diep (onder maaiveld!) bevatte wanden van plantkratjes gevuld met maaskeitjes. Omdat de vijver 1 meter boven het maaiveld uitstak was er sprake van een vijver van zo’n 3 meter diep, we konden onze ogen niet geloven?!

Helaas zijn de kratjes niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Dus zo’n kuub kunststof-afval moest worden afgevoerd.

Ook de grote helling van oude- en inmiddels gescheurde- autobanden zagen we met een groot gevoel van opluchting verdwijnen. Wie nog behoefte heeft aan zo’n anderhalf kuub oude autobanden mag zich melden.

We zullen op korte termijn de autobanden naar een plek moeten brengen waar ze verwerkt kunnen worden zonder het milieu aan te tasten. Helaas zullen we daar flink voor moeten betalen, tenzij iemand een bestemming weet om ze her te gebruiken.

Maar ons werk loont zich. Er ligt nu een prachtige ruimte. Door het leeghalen van de tuin, is zichtbaar hoeveel grond we nog hebben om met elkaar een mooie nieuwe tuin te maken. Hopelijk nu wel een die ‘slijt met kwaliteit’ 😊. Deze maand gaan we een begin maken met de aanplant van de haag en het inzaaien met een bloemrijk kruidenmengsel in het gebied van onze nieuwe hof.

Deze maand hopen we met een aantal mensen  die op de ALV hebben aangegeven een rol te willen spelen bij de realisatie van de nieuwe tuin, ter plekke bij elkaar te komen om te gaan brainstormen hoe we onze plannen verder gaan aanpakken. Een datumprikker komt deze week naar jullie toe.

We willen jullie de komende tijd op de hoogte houden van onze werkzaamheden in de Wilde Weelde Wereld. Op de website komt een subkopje onder "Appeltern" waarin we van tijd tot tijd berichten gaan delen over dit project. Een beetje alla Floriade 2022.

Mocht er nog iemand zijn die denkt, ik zou best mee willen doen, in welke rol dan ook, dan horen we het graag. Je kunt je aanmelden via info@wildeweelde.nl. Volgende maand zal de eerste fysieke bijeenkomst in de Wilde Weelde Wereld worden gepland waar je bij kunt zijn om de plannen te horen en mee te denken over dit project.

Tekst: Marleen van Tilburg - Ontwerper van de nieuwe tuin en beheergroep lid.

 

facebook  twitter  linkedin  instagram 
Vakgroep natuurrijke omgeving

©2023 Wilde Weelde