Wilde Weelde Nieuwsbrief Bekijk online
Tuinvogels
Oost west, thuis best. Er zijn verschillende tuinvogels die jaarrond in Nederland verblijven. Denk aan de merel,ekster, gaai en de grote lijster. Ook de kleinste vogeltjes van ons land zijn behoorlijk dapper. Staartmezen, pimpelmezen, koolmezen, winterkoninkjes en steeds vaker ook de tjiftjaf blijven hier in de winter. Ondanks dat het insecteneters zijn en insecten in de winter toch moeilijker te vinden zijn.
Lees meer...
 
Dagkoekoeksbloem, Silene dioica
Dagkoekoeksbloem is een vroege bloeier. Ze begint al in april te bloeien en bloeit dan door tot laat in het jaar. Soms zelfs nog in de winter, zeker als die zacht is. Het is een flinke plant, soms wel tot 80 cm hoog met felroze bloemen.
Lees meer...
 
Tuinrecept
facebook  twitter  linkedin  instagram 
Vakgroep natuurrijke omgeving

©2023 Wilde Weelde
Uitschrijven   |   Beheer je abonnement   |   Bekijk online