Wilde Weelde Nieuwsbrief Bekijk online

Beste Wilde Weelder,

Tijdelijke ‘nieuwe ledenpauze’

Als bestuur hebben we besloten tot een tijdelijke pauze in het toelaten van nieuwe leden. We verwachten dat we in de loop van 2023 weer nieuwe leden kunnen toelaten. Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst.

We willen ons als bestuur en vereniging eerst beraden. Door de toegenomen populariteit voor natuurrijk groen, extra aangewakkerd door corona komen er in korte tijd erg veel nieuwe leden blij. Enerzijds heel mooi, maar dit zorgt onvermijdelijk ook voor een (te grote) verschuiving in de samenstelling, sfeer en onderlinge verbondenheid binnen de vereniging.

Over hoe we hier mee om willen gaan is een belangrijk thema waar we als bestuur over nadenken: wat voor vereniging willen we zijn over 5 of 10 jaar en welke stappen moeten we daar nu voor zetten? Dit thema zal een belangrijk onderdeel zijn van de Tweedaagse en Algemene Ledenvergadering op 26 en 27 januari 2023. 

In de loop van deze week zal op de website de melding komen dat als je als nieuw lid aanmeld, je op een wachtlijst komt.

Namens het bestuur, Jasper Helmantel - voorzitter

facebook  twitter  linkedin  instagram 
Vakgroep natuurrijke omgeving

©2020 Wilde Weelde