Kleine beestjes en maaibeheer

Groefbij op nog bloeiende heelblaadjes. Foto: Wankja Ferguson

Groefbij op nog bloeiende heelblaadjes. Foto: Wankja Ferguson

Eén september, het lijkt bijna alsof de klok er gelijk op wordt gezet, zie je overal weer het grote maaiwerk van start gaan. Gazons zijn egaal groen geschoren, geen klavertje of ander kruidje lijkt de kop nog boven het maaiveld uit te mogen steken en de bermen worden op uitzonderingen na, alweer helemaal gemaaid en vaak zelfs alleen maar geklepeld.

Juist in deze maanden, van september tot begin november, vliegt er nog een heel aantal bijensoorten die bloemen nodig hebben. Het gaat om zowel solitaire bijen als de koninginnen van de hommels en de wintergeneratie van de honingbijen die op zoek zijn naar vers stuifmeel en nectar.

 

Vlinders

Ook zijn er nog vlinders die nectar zoeken, dan wel die in het gras als ei, rups of pop vertoeven, vaak op een hoogte in de grassen of andere planten, die hoger is dan de maaistand van welke machine dan ook. Vrijwel alle dikkopjes bijvoorbeeld, zitten in de herfst en de winter in het gras op een hoogte van minimaal 15 centimeter boven het maaiveld. Ook het icarusblauwtje zit ín plantdelen van klaversoorten, waar de rups een aantal verpoppingsstadia in doorbrengt(mineert), alvorens zo groot te worden dat de rups verder gaat aan de buitenkant van de plant. De nieuwkomer in ons land, het staartblauwtje, dat van vochtige graslanden profiteert, zet ook haar eitjes af op de klavers, inclusief rode klaver, alleen pas in augustus/september. Maai je in deze tijd, dan maai je de eitjes omver.

 

Laatbloeiende planten

Op de laat bloeiende havikskruiden en leeuwentanden en andere composieten en op nog bloeiende o.a. wilde geraniums, zie je nog groefbijtjes en bloedbijtjes tot in oktober. Groefbijtjes zijn vaak eusociaal. Bij eusociale bijensoorten maken meerdere vrouwtjes van één nestgang gebruik, maar ze maken wel afzonderlijk nesten waar ze eitjes afzetten op het verzamelde stuifmeel. Met dit gedrag staan ze tussen de solitair nestelende bijensoorten en de echte sociale bijensoorten in. Sociale bijensoorten hebben het hele jaar door een nest met een koningin, werksters en darren; puur solitaire bijensoorten maken elk afzonderlijk een gangetje in de grond.

 

Hommels en bijen

Akkerhommel op rolklaver en chicorei. Foto's: Wankja Ferguson

Akkerhommel op rolklaver en chicorei. Foto's: Wankja Ferguson

Ook hommels en honingbijen hebben het stuifmeel van de laatste bloemen zoals klaver en dovenetels heel hard nodig. Laat dus alles wat nog bloeit alsjeblieft staan in september; maai daar waar het kan liefst pas in november. Zorg dat er wat lang gras tot volgend jaar juni mag blijven staan.(minimaal 10% , liefst meer), zodat de vlinders hun levenscyclus kunnen voltooien. Jonge hommelkoninginnen, die in de zomer geboren zijn, blijven vliegen en kruipen daarna weg onder een laagje blad of in een holletje waar ze, net als een klein formaat beertje, gaan overwinteren. Al deze soorten vliegen tot eind oktober, zolang de temperatuur niet te laag wordt.

Wankja Ferguson
www.vlindererbij.nl

 
doorzoek de site
 

- Tip 21 -

Afdekmateriaal wordt ook wel mulch genoemd. Tegen onkruid en gras en het voorkomt verdamping van water. Geschikte mulch is bv: wit of geel zand, steriele compost, stro, split of grind, cocopeat, herfstblad van verschillende bomen.

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter